Hancap meddelar att ränteutbetalningen för bolagets obligationslån kommer att vara försenad med två bankdagar

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar härmed att ränteutbetalningen på Bolagets obligationslån Hancap 2016/2019 kommer att vara försenad med två bankdagar.


Bokslutskommuniké 2017 för Hancap

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") publicerar härmed bokslutskommuniké för 2017.

Sammanfattning juli - december 2017

 • Omsättningen uppgick till 333,4 Mkr (433,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till -48,0 Mkr (1,7)
 • EBITDA uppgick till -34,9 Mkr (8,9)
 • Justerat EBITDA uppgick till -4,3 Mkr (30,6)

Sammanfattning januari - december 2017

 • Omsättningen uppgick till 797,2 Mkr (762,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till -58,4 Mkr (-1,7)
 • EBITDA uppgick till -32,1 Mkr (12,5)
 • Justerat EBITDA uppgick till 14,8 Mkr (50,0)

Hancaps dotterbolag Skandinaviska Glassystem erhåller order om SEK 81m gällande ett projekt i Oslo

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") kan meddela att dotterbolaget Skandinaviska Glassystem AB har erhållit en order om SEK 81m för fasader till en miljövänlig kontorsbyggnad i Oslo från Veidekke.


Hancap offentliggör preliminärt resultat för 2017, aktuella åtgärder och orderläge

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") offentliggör härmed preliminärt resultat för helåret 2017 i förtid då styrelsen konstaterat att resultatet avviker väsentligt negativt från förväntat. Fullständig bokslutskommuniké kommer att offentliggöras enligt plan den 23 mars 2018.


Skriftligt beslutsförfarande för Hancaps obligationslån har avslutats med accept från obligationsinnehavarna

Det skriftliga beslutsförfarandet för Hancap AB (publ):s ("Bolaget") obligationslån Hancap 2016/2019 har avslutats och de villkorsförändringar som Bolaget efterfrågat har godkänts av obligationsinnehavarna. I och med godkännandet tillskjuts nytt eget kapital till Bolaget från huvudägaren.


Påkallande av skriftligt beslutsförfarande för Hancaps obligationslån

Hancap AB (publ) ("Bolaget") har begärt att långivarna i obligationslånet Hancap 2016/2019 ("Obligationen") godkänner en begäran om ändring av obligationsvillkoren i samband med att bolaget erhåller kapitalförstärkningstillskott från huvudägaren i form av nytt eget kapital.


Förändring i Hancaps styrelse

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar härmed att Lisa Flodin har valt att på egen begäran avgå som styrelseledamot i Bolaget på grund av omfattande engagemang utanför Hancap.


Hancap publicerar justerad prognos för 2017 samt uppdatering gällande aktuellt förvärv

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") publicerar härmed en nedjustering av den prognos som tidigare lämnats samt en uppdatering om att förvärvet av det tjeckiska fasadbolaget Sipral kommer att skjutas till första kvartalet 2018 men att båda parter fortsättningsvis är positiva till affären.


Hancap Halvårsrapport för januari-juni 2017 samt justerad prognos

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") publicerar härmed halvårsrapport för perioden januari- juni 2017 samt mindre justering av helårsprognosen för 2017.

Sammanfattning första halvåret 2017

 • Omsättningen uppgick till 463,8 Mkr (329,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,4 Mkr (-3,4)
 • EBITDA uppgick till 2,8 Mkr (3,6)
 • Justerat EBITDA uppgick till 19,1 Mkr (19,4)
 • Periodens resultat uppgick till -9,9 Mkr (-58,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,84 kr (-2,59)

Skriftligt beslutsförfarande för Hancaps obligationslån har avslutats med accept från obligationsinnehavarna

Det skriftliga beslutsförfarandet för Hancap AB (publ):s ("Bolaget") obligationslån Hancap 2016/2019 har avslutats och de villkorsförändringar som Bolaget efterfrågat har godkänts av obligationsinnehavarna.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: