Inzile har genomfört övertecknad spridningsemission. Listning idag på Nasdaq First North.

Inzile AB (publ) ("Inzile" eller "Bolaget") genomförde under perioden 27 maj till och med 11 juni 2019 en spridningsemission om 45,1 MSEK till allmänheten inför listning på Nasdaq First North. Erbjudandet tecknades till 131 procent fördelat på cirka 1 000 tillkommande aktieägare. Med anledning av det stora intresset beslutade Styrelsen i Inzile om att även utnyttja möjligheten till övertilldelning om totalt 661 125 Units, motsvarande cirka 6,3 MSEK. Efter kvittning av tidigare upptagna lån om 6,95 MSEK tillförs Inzile därmed cirka 44,5 MSEK kontant före emissionskostnader.

Första dag för handel i Inzile-aktien (med kortnamnet INZILE) på Nasdaq First North Stockholm ägde rum den 27 juni 2019. De teckningsoptioner som emitteras vederlagsfritt som en del av nyemissionen av Units avses tas upp till handel på Nasdaq First North så snart som möjligt efter registrering hos Bolagsverket. Teckningsoptionerna kommer handlas under kortnamnet INZILE TO1 med ISIN-kod SE0012622553.

Ragnar Åhgren, VD på Inzile AB kommenterar: "Vi är stolta och hedrade över det stora intresse som Inzile har tilldragit sig och vi hälsar samtliga nytillkommande aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att producera den initiala provserien av PRO4 med start redan i sommar. Därtill kommer omfattande arbete att läggas ner på förberedelser inför serieproduktionen i höst, med ambition att tillverka 60 st fordon. Att minska transportutsläppen i städer är en angelägen fråga som berör näringsliv, myndigheter och naturligtvis städernas invånare. Därför är det så kul att bredda ägandet och ge fler möjlighet att bli en del av denna positiva utveckling."

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB har agerat som legal rådgivare åt Inzile i samband med nyemissionen och noteringen. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Micael Wikberg, VD på G&W Fondkommission kommenterar: "Det har varit en utmanande och inspirerande process att assistera Inzile i deras kapitalanskaffning och efterföljande notering på Nasdaq First North. Vi på G&W brinner för att hjälpa entreprenörsdrivna, nytänkande och skalbara bolag och Inzile är ett utmärkt exempel på ett bolag där samtliga dessa egenskaper finns. Vi önskar Inzile all lycka till som listat bolag och tackar för ett gott samarbete!"

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av Inziles nyemission. Prospektet finns tillgängligt på Inziles hemsida, www.inzile.com samt på G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se.

G&W FONDKOMMISSION
Tel: 08-503 000 50

www.gwkapital.se 

Om G&W Fondkommission: G&W Fondkommission är en oberoende fondkommissionärsfirma, grundad 1998, som står under Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller tjänster inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. G&W Fondkommissions Corporate Finance avdelning är en av de ledande aktörerna och specialiserad på att tillhandahålla kvalificerade rådgivningstjänster åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv och fusioner samt IR och kommunikation. G&W agerar även som Certified Adviser åt bolag på Nasdaq First North Stockholm, samt som Mentor åt bolag på NGM Nordic MTF.

Nerladdningsbara filer


G&W DIGITAL SMÅBOLAGSFRUKOST 20 januari 2021 "Nya bolag på väg till börsen"

Onsdagen den 20 januari går G&W Fondkommissions småbolagsfrukost - "Nya bolag på väg till börsen" - av stapeln.


G&W DIGITAL SMÅBOLAGSFRUKOST 20 januari 2021 "Nya bolag på väg till börsen"

Nya spännande bolag kommer att delta och du kan följa presentationerna digitalt. Johan Widmark är moderator.


Emissionserbjudande Qlife Holding AB (publ)

Teckna Qlife Holding AB
Teckningsperioden pågår fram tom den 7 februari, inför ansökan om listning på Nasdaq First North med preliminär första handelsdag den 2 mars.


Erbjudande till teckning av Units i Meltron AB, till och med 18 november

Meltron verkar inom LED-belysning, en mycket stor global marknad med god tillväxt. Meltron har starka patent och stor skalbarhet i sina lösningar, vilka innefattar gatubelysning (med förberedd inkorporering av övervakningskameror och trafikstyrning), belysning i svåra explosiva miljöer och andra industriella tillämpningar.


G&W Stockholm Open event

G&W Fondkommissions Stockholm Open event fredagen den 18 oktober var fullsatt. Fler än 250 personer tog del av en uppskattad intervju med Leif GW Persson samt presentationer av fem börsnoterade bolag och en IPO-kandidat, vilka också sändes i realtid via webben. Investerarintresset för eventet med bolag från Cleantech, Medtech, skog, spel och Tech-sektorn var stort. Därefter minglade investerare och bolag under Stockholm Open med ATP-tennis och god atmosfär.


G&W Fondkommission bjuder in till Kapitalmarknadsdag i samband med Stockholm Open 2019

Tid: 18 oktober kl. 10.00.

Plats: Kungliga Tennishallen.


Ferroamp genomför riktad nyemission

Styrelsen för Ferroamp Elektronik AB (publ) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2019 beslutat att rikta en nyemission till Första AP-fonden på totalt 817 670 aktier till ett pris om 28,44 kronor per aktie. Bolaget kommer därmed att tillföras ca 23,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom nyemissionen riktad till Första AP-fonden möjliggörs ett accelererat fokus på fortsatt tillväxt, marknadsexpansionen och produktutveckling. I samband med Nyemissionen har G&W Fondkommission anlitats som finansiell rådgivare åt Ferroamp Elektronik.G&W Småbolagsfrukost tisdag 28 maj

G&W Småbolagsfrukost är ett samarbete mellan G&W Fondkommission och Financial Hearings. Bolagen presenterar sin verksamhet och därefter följer en frågestund ledd av journalist Johan Widmark. Det är ett perfekt tillfälle för investerare, media och analytiker att träffa bolagen och det finns även möjlighet att arrangera kortare enskilda möten med bolagen under dagen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted