Erbjudande till teckning av Units i Meltron AB, till och med 18 november

Meltron verkar inom LED-belysning, en mycket stor global marknad med god tillväxt. Meltron har starka patent och stor skalbarhet i sina lösningar, vilka innefattar gatubelysning (med förberedd inkorporering av övervakningskameror och trafikstyrning), belysning i svåra explosiva miljöer och andra industriella tillämpningar.

Nya Meltron i korthet

Ledningarna för Uni-light LED AB och Oy MTG Meltron Ltd träffades under hösten 2018 för att diskutera samarbete mellan bolagen. Båda bolagen arbetar inom specialiserad LED-belysning, en global marknad med stor tillväxt, och har specifika patenterade tekniska lösningar. Företagen har delvis men inte helt liknande kundsegment, har en hög teknisk kompetens och designar sina egna ljuskällor och övrig elektronik, samt har dedikerad, outsourcad tillverkning.

Diskussionerna har nu resulterat i beslutet att slå samman företagen och bredda finansieringen. Det sammanslagna bolaget har en solid teknisk bas i know-how och patent, har starka applikationer inom flera branscher och erbjuder kvalificerade produkter och systemlösningar till sina kunder i olika segment. Sammanslagningen skapar ett spännande teknikbolag med stora utvecklingsmöjligheter.

Meltron verkar inom LED-belysning, en mycket stor global marknad med god tillväxt. Meltron har starka patent och stor skalbarhet i sina lösningar, vilka innefattar gatubelysning (med förberedd inkorporering av övervakningskameror och trafikstyrning), belysning i svåra explosiva miljöer och andra industriella tillämpningar. Meltron har långt gångna förhandlingar i flera länder vilket under verksamhetsåret förväntas komma att innebära mycket stora och växande volymer med god lönsamhet, bland annat inom läkemedelsindustri och petrokemi. Den nyligen träffade överenskommelsen med en partner i Nordamerika ger betydande möjligheter till god utveckling.

VD har ordet

Skapandet av nya Meltron AB har öppnat mycket spännande möjligheter. Bolaget har en stark teknikplattform som grund för en portfölj av produkter med mycket hög kvalitet och attraktiva egenskaper för speciella tillämpningar och belysningslösningar.

Detta gäller allt från belysning för djurstallar till explosionssäkra ljussystem för industri - raffinaderier, läkemedel, livsmedel - till kraftfull industribelysning till gatubelysning med oöverträffat jämn ljusfördelning. Det senare skapar säkrare trafikmiljöer, inte minst för oskyddade trafikanter, och ger också förutsättningar för kameraövervakning i utsatta miljöer och för skyddade objekt.

Det nya bolaget har specifika produkter, som bygger på gedigen utveckling baserat på optik, termodynamik och material samt elektronik. Bolaget har väl avgränsade marknadsnischer mot framför allt industrin. Marknadsbearbetningen och -kanalerna präglas av teknikdriven försäljning med höga krav på medarbetarna. Förutsättningarna för framgång är goda, tekniska prestanda och hög kvalitet, som skapar stora möjligheter för snabbt utbyggd och lönsam försäljning. Vi ser ett stort intresse från många kunder.

Erbjudandet i korthet

Teckningstid: 31 okt - 18 nov 2019

Emissionsbelopp: 15,3 MSEK

Teckningskurs: 0,65 SEK per Unit

Unit: Varje unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO3. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätten att under perioden 1 maj - 29 maj 2020 teckna ytterligare en aktie för teckningskursen om 0,85 SEK/aktie.

Garantier och teckningsförbindelser: Cirka 82 procent eller 12,6 MSEK.

Handelsplats: NGM Nordic MTF

Teaser: https://www.aktieinvest.se/sites/default/files/meltron_emissionsteaser.pdf 

Prospekt: https://www.aktieinvest.se/sites/default/files/meltron_prospekt.pdf 

Anmälningssedel: https://www.aktieinvest.se/sites/default/files/anmalningssedel_utan_foretrade_meltron.pdf 

Hemsida emissionen, med senaste videopresentation: http://investor.uni-lightled.com/emissionen/ 

Större investerare och ett par mindre ägare inkommit med ytterligare teckningsförbindelser om 11 MSEK

Bästa Hälsningar

G&W FONDKOMMISSION
Tel: 08-503 000 50

www.gwkapital.se

Om G&W Fondkommission: G&W Fondkommission är en oberoende fondkommissionärsfirma, grundad 1998, som står under Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller tjänster inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. G&W Fondkommissions Corporate Finance avdelning är en av de ledande aktörerna och specialiserad på att tillhandahålla kvalificerade rådgivningstjänster åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv och fusioner samt IR och kommunikation. G&W agerar även som Certified Adviser åt bolag på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, samt som Mentor åt bolag på NGM Nordic MTF.


G&W DIGITAL SMÅBOLAGSFRUKOST 20 januari 2021 "Nya bolag på väg till börsen"

Onsdagen den 20 januari går G&W Fondkommissions småbolagsfrukost - "Nya bolag på väg till börsen" - av stapeln.


G&W DIGITAL SMÅBOLAGSFRUKOST 20 januari 2021 "Nya bolag på väg till börsen"

Nya spännande bolag kommer att delta och du kan följa presentationerna digitalt. Johan Widmark är moderator.


Emissionserbjudande Qlife Holding AB (publ)

Teckna Qlife Holding AB
Teckningsperioden pågår fram tom den 7 februari, inför ansökan om listning på Nasdaq First North med preliminär första handelsdag den 2 mars.


Erbjudande till teckning av Units i Meltron AB, till och med 18 november

Meltron verkar inom LED-belysning, en mycket stor global marknad med god tillväxt. Meltron har starka patent och stor skalbarhet i sina lösningar, vilka innefattar gatubelysning (med förberedd inkorporering av övervakningskameror och trafikstyrning), belysning i svåra explosiva miljöer och andra industriella tillämpningar.


G&W Stockholm Open event

G&W Fondkommissions Stockholm Open event fredagen den 18 oktober var fullsatt. Fler än 250 personer tog del av en uppskattad intervju med Leif GW Persson samt presentationer av fem börsnoterade bolag och en IPO-kandidat, vilka också sändes i realtid via webben. Investerarintresset för eventet med bolag från Cleantech, Medtech, skog, spel och Tech-sektorn var stort. Därefter minglade investerare och bolag under Stockholm Open med ATP-tennis och god atmosfär.


G&W Fondkommission bjuder in till Kapitalmarknadsdag i samband med Stockholm Open 2019

Tid: 18 oktober kl. 10.00.

Plats: Kungliga Tennishallen.


Ferroamp genomför riktad nyemission

Styrelsen för Ferroamp Elektronik AB (publ) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2019 beslutat att rikta en nyemission till Första AP-fonden på totalt 817 670 aktier till ett pris om 28,44 kronor per aktie. Bolaget kommer därmed att tillföras ca 23,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom nyemissionen riktad till Första AP-fonden möjliggörs ett accelererat fokus på fortsatt tillväxt, marknadsexpansionen och produktutveckling. I samband med Nyemissionen har G&W Fondkommission anlitats som finansiell rådgivare åt Ferroamp Elektronik.G&W Småbolagsfrukost tisdag 28 maj

G&W Småbolagsfrukost är ett samarbete mellan G&W Fondkommission och Financial Hearings. Bolagen presenterar sin verksamhet och därefter följer en frågestund ledd av journalist Johan Widmark. Det är ett perfekt tillfälle för investerare, media och analytiker att träffa bolagen och det finns även möjlighet att arrangera kortare enskilda möten med bolagen under dagen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted