Kommuniké från extra bolagsstämma i GoldBlue AB (publ) den 9 september 2019

GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"), org.nr. 559078-0465, höll extra bolagsstämma den 9 september 2019 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna att GoldBlue säljer samtliga aktier i GoldBlue Ltd till Quantum Marketing Solutions PTE.LTD.

GoldBlue AB har erhållit ett bud på bolagets dotterbolag GoldBlue Ltd i Malta som genom dotterbolag äger alla bolagets väsentliga tillgångar.

Budgivaren Quantum Marketing Solutions PTE.LTD är ett Singaporebaserat investeringsbolag som investerar inom e-commerce i Asien. GoldBlue blir bolagets första investering. Budgivaren har erhållit exklusivitet fram till den 16 september 2019 då arbete med slutförande av due diligence och köpeavtal har tagit längre tid än beräknat. De övergripande villkoren kring köpeskillingen är klara och kommunicerade.

Budgivaren och bolaget har kommit överens om ett slutligt pris på Goldblue Ltd om 2,85 MEUR (ca. 30,5 MSEK).

GoldBlue AB har för avsikt att dela ut merparten av det kapital som bolaget erhåller för försäljningen av dotterbolaget men avser dock att vara kvar som noterat bolag om Nordic Growth Market accepterar detta. Styrelsen kommer under hösten 2019 att utvärdera vad som kan ge bäst avkastning för bolagets alla aktieägare och troligen blir det en försäljning av det noterade bolaget till ett annat bolag som önskar ägarspridning och noteringsplatsen.

Stockholm 9 september 2019

GoldBlue AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jihua Liu, IR ansvarig
Epost: info@goldblue.eu
Telefon: +46-8-559 25 266


Kommuniké från extra bolagsstämma i GoldBlue AB (publ) den 9 september 2019

GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"), org.nr. 559078-0465, höll extra bolagsstämma den 9 september 2019 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna att GoldBlue säljer samtliga aktier i GoldBlue Ltd till Quantum Marketing Solutions PTE.LTD.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär