Bokslutskommuniké 2015

 • Orderingången ökade med 38 % till 177,4 mkr (128,8 mkr)
 • Orderstocken minskade med 7 % till 34,5 mkr (36,9 mkr)
 • Omsättningen ökade med 34 % till 179,3 mkr (134,0 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 25,1 mkr (8,1 mkr)
 • Resultat per aktie blev 3,20 kr (1,04 kr)
 • Utdelning föreslås med 1,20 kr (0,60 kr) per aktie

Verksamheten
Det långsiktiga arbetet med att öka försäljningen har under 2015 givit tydliga resultat. Orderingången för affärsområdet Industriapplikationer uppgick till 171,6 mkr vilket är en ökning med 40 % jämfört föregående år. Årets sista kvartal kännetecknades visserligen av en avvaktande hållning hos kunder inom framförallt bioenergi- och kraftvärmesektorerna men blev orderingångsmässigt ändå det bästa fjärde kvartalet i bolagets historia.

Efterfrågan är fortsatt väl balanserad mellan olika geografiska marknader där en kontinuerlig förbättring från boardindustrin i Asien till viss del motverkats av en försvagning på den nordamerikanska bioenergimarknaden, sannolikt på grund av det låga oljepriset. Antalet större order är stabilt vilket visar att Firefly konsoliderar sin ställning på marknaden för mer komplexa system och större projekt. Inom affärsområdet Infrasystem har provnings- och utvärderingsarbeten fortsatt enligt plan.

Bolagets omsättning under perioden uppgick till 179,3 mkr, en ökning med 34 % jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades till 14 % (6 %) trots att vissa projekt bolaget nu levererar innehåller en ovanligt stor andel installation med relativt låg vinstmarginal. Av totala omsättningen utgjordes 47,3 mkr (41,9 mkr) av service och reservdelar.

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:
Delårsrapport kvartal 1 18 april 2016
Delårsrapport kvartal 2 24 augusti 2016
Delårsrapport kvartal 3 11 november 2016
Bokslutskommuniké februari 2017

Årsstämma 18 april 2016 kl. 16.00

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 12 februari 2016

FIREFLY AB (publ)

Erik Mitteregger
Styrelseordförande

Johan Trolle-Löwen
Ledamot

Elisabet Salander Björklund
Ledamot

Ulf Dahlberg
Ledamot

Lennart Jansson
Verkställande direktör

För ytterligare information hänvisas till:
VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84

Om Firefly
Firefly  AB, org. nr. 556108-6892, är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har mer än 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. År 2015 omsatte bolaget 179 MSEK, varav en stor del av försäljningen gick på export. Firefly hade vid 2015 års slut 63 anställda och börsvärdet uppgick till 279 MSEK. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North och bolagets Certified Adviser är Remium AB.

Nerladdningsbara filer


Kallelse till årsstämma i Firefly AB (publ)

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 29 april 2020 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

ÖKAD OMSÄTTNING - HÖJD UTDELNING

Finansiell utveckling oktober - december 2019

Orderingången minskade med 12 % till 56,1 mkr (63,4 mkr)

Orderstocken minskade med 37 % under kvartalet till 40,6 mkr (64,4 mkr)

Omsättningen ökade med 18 % till 79,9 mkr (68,0 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 11,0 mkr (7,4 mkr)

Resultat per aktie blev 1,33 kr (0,87 kr)


FIREFLY AB (publ) - KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2019

STARK ORDERINGÅNG, STABILT RESULTAT

Finansiell utveckling juli - september 2019

Orderingången ökade med 46 % till 70,0 mkr (47,9 mkr)

Orderstocken ökade med 11 % under kvartalet till 64,4 mkr (58,1 mkr)

Omsättningen ökade med 7 % till 64,1 mkr (60,0 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 8,0 mkr (7,9 mkr)

Resultat per aktie blev 1,11 kr (1,00 kr)

Finansiell utveckling januari - september 2019

Orderingången ökade med 18 % till 200,4 mkr (169,5 mkr)

Orderstocken ökade med 34 % till 64,4 mkr jämfört med föregående år (48,1 mkr)

Omsättningen ökade med 9 % till 180,0 mkr (165,2 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 10,8 mkr (16,2 mkr)

Resultat per aktie blev 1,61 kr (2,14 kr)


KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2019

FORTSATT STABIL UTVECKLING

Finansiell utveckling april - juni 2019

 • Orderingången ökade med 5 % till 68,6 mkr (65,3 mkr)
 • Orderstocken ökade med 11 % under kvartalet till 58,1 mkr (52,2 mkr)
 • Omsättningen ökade med 26 % till 62,8 mkr (49,9 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,7 mkr (2,4 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,22 kr (0,32 kr)

Finansiell utveckling januari - juni 2019

 • Orderingången ökade med 7 % till 130,4 mkr (121,6 mkr)
 • Orderstocken minskade med 4 % till 58,1 mkr jämfört med föregående år (60,6 mkr)
 • Omsättningen ökade med 10 % till 115,9 mkr (105,2 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,8 mkr (8,3 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,51 kr (1,14 kr)

Viktiga händelser under andra kvartalet

Vid årsstämman den 9 maj beslutades om utdelning om 1,90 kr/aktie, totalt 11,4 mkr. Styrelsen omvaldes i sin helhet med Erik Mitteregger som ordförande.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA


KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2019

STABIL INLEDNING PÅ ÅRET

Finansiell utveckling januari - mars 2019

Orderingången ökade med 10 % till 61,8 mkr (56,3 mkr)

Orderstocken ökade med 20 % under kvartalet till 52,2 mkr (43,4 mkr)

Omsättningen minskade med 4 % till 53,1 mkr (55,3 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 1,1 mkr (5,9 mkr)

Resultat per aktie blev 0,29 kr (0,82 kr)


ÅRSREDOVISNING 2018


Rättelse: Kallelse till årsstämma i Firefly AB (publ)

Rättelsen avser avsaknaden av kontaktuppgifter till CA samt till bolaget, det är åtgärdat nedan.

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2019 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär