ExeoTech tecknar avtal med internationell spritdistributör

ExeoTech har ingått avtal med Indiebrands (UK) Ltd, en brittisk spritdistributör och varumärkesutvecklare som är verksam både i UK och internationellt, om att överlåta de exklusiva rättigheterna till att tillverka, marknadsföra och sälja Seriously Vodka i Sydostasien, Kina och Mellan Östern, och som idag innehas av ExeoTech. Rättigheterna överlåts till ett av Indiebrands (UK) Ltd nybildat dotterbolag, med bl.a. Facile & Co, ett intressebolag till ExeoTech, som delägare. Detta bolag skall tillverka och sälja Seriously Vodka internationellt via Indiebrands.


Månadsbrev - November 2017

 • Nettoomsättning i oktober uppgick till 3 863 KSEK (1 039 KSEK), en ökning med cirka 272 % jämfört med motsvarande period 2016.
 • Nettoomsättning t o m oktober uppgår till 26 051 KSEK (5 915 KSEK), en ökning om cirka 340 % jämfört med motsvarande period 2016.
 • Nettoomsättningen i oktober motsvarar cirka 8,8 % av kommunicerat omsättnings- mål för 2017 och t o m oktober har 59,2 % av årsomsättningsmålet uppnåtts.
 • EV där bl.a. Sameffekt ingår, uppnådde i oktober en omsättningstillväxt på 223 %.
 • EFV uppnådde i oktober, där ingår bl. a LPES Foods, en tillväxt på 1008 %.
 • Nettoomsättning för La Petite Epicerie Saigon Ltd ("LPES"), som numera ingår i EFV, ökade med 134% i oktober och med 101 % t o m oktober.
 • I oktober har LPES slutfört investeringar som fördubblar bolagets kapacitet avseende dess viktigast produkt, torkad frukt, inför bolagets säsongsmässigt viktigaste månader.

Månadsbrev - oktober 2017

 • Nettoomsättning i september uppgick till 3 302 KSEK (679 KSEK), en ökning med cirka 386 % jämfört med motsvarande period 2016.
 • Nettoomsättning t o m september uppgår till 22 189 KSEK (4 877 KSEK), en ökning om cirka 355 % jämfört med motsvarande period 2016.
 • Nettoomsättningen i september motsvarar cirka 7,5 % av kommunicerat omsättningsmål för 2017 och t o m september har 50,4 % av årsomsättningsmålet uppnåtts.
 • EV där bl.a. Sameffekt ingår, uppnådde i september en omsättningstillväxt på 177 %.
 • EFV uppnådde i september, där ingår bl. a LPES Foods, en tillväxt på 1 435 %.
 • Nettoomsättning för La Petite Epicerie Saigon Ltd ("LPES") ökade med 34 % i september och med 97 % t o m september.
 • LPES och LPES Foods AB upplever fortsatt stark efterfrågan från befintliga kunder som överstiger bolagens befintliga leveranskapacitet. I oktober slutför LPES investeringar som fördubblar bolagets kapacitet avseende bolagets viktigast produkt torkad frukt. 

LPES i Vietnam blir dotterbolag - Förvärv finansieras genom riktad emission

ExeoTech har via nyemission förvärvat ytterligare cirka 10 % av LPE international Ltd, ägarbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd ("LPES"). ExeoTechs ägarandel uppgår därefter till cirka 60 %, vilket innebär att LPES blir dotterbolag till ExeoTech och konsolideras av ExeoTech från och med oktober 2017.


Månadsbrev september - 2017

 • Nettoomsättning i augusti uppgick till 3 238 KSEK (460 KSEK), en ökning med cirka 604 % jämfört med motsvarande period 2016.
 • Nettoomsättning för årets första åtta månader uppgår till 18 887 KSEK (4 197 KSEK), en ökning om cirka 350 % jämfört med motsvarande period 2016.
 • Nettoomsättningen i augusti motsvarar cirka 7,4 % av kommunicerat omsättningsmål för 2017 och t o m den siste augusti har 42,9 % av årsomsättningsmålet uppnåtts.
 • EV där bl.a. Sameffekt ingår, uppnådde en omsättningstillväxt i augusti på 228 %.
 • EFV uppnådde i augusti, där ingår bl. a LPES Foods, en tillväxt på 896 %.
 • Nettoomsättning för La Petite Epicerie Saigon Ltd, som ägs till 49,9 %, ökade med 198 % i augusti och med 111 % för året första åtta månader.
 • Både La Petite Epicerie Saigon Ltd och LPES Foods AB upplever fortsatt stark efterfrågan från befintliga kunder som överstiger bolagens befintliga leveranskapacitet. 

LPES Foods har slutfört förvärvet av Vita Delicious

LPES Foods har slutfört förvärvet av Vita Delicious AB en Stockholmsbaserad livsmedelsgrossist, en verksamhet som väl komplettera LPES Foods befintliga verksamhet och omsätter cirka 5 MSEK på årsbasis. Förvärvet stärker LPES Foods bas i Stockholmsregionen och utökar hela gruppens produktutbud med framförallt kylda varor. Den nu förvärvade verksamheten kommer att konsolideras från och med augusti.


Riktad emission om cirka 1,6 MSEK finansierar LPES Foods förvärv

ExeoTech har genomfört en riktad emission om cirka 90 miljoner aktier. Emissionen tillför Bolaget cirka 1,6 MSEK. Emissionskursen är 0,018 kr. Efter emissionen uppgår antalet aktier i ExeoTech till 1 120 335 733.

Kommuniké för andra kvartalet 2017

 • Nettoomsättning Q2 var 8,7 MSEK (2,8 MSEK) och för H1 13,6 MSEK (3,8 MSEK).
 • EBITDA Q2 var -2,6 MSEK (-3,1 MSEK) och -5,5 MSEK (-5,6 MSEK) för H1.
 • EBIT Q2 var -3,2 MSEK (-3,4 MSEK) och 6,7 MSEK (-6,1 MSEK) för H1.
 • EBT Q2 var -3,2 MSEK (-0,5 MSEK) och -6,9 MSEK (-5,2 MSEK) för H1.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q2 var -2,6 MSEK (0,0 MSEK) och för H1 -5,7 MSEK (-2,7 MSEK).
 • Likvida medel uppgick till 0,4 MSEK (0,5 MSEK) och räntebärande skulder till 0,2 MSEK (3,0 MSEK).
 • Koncernens eget kapital uppgick vid utgången av Q2 till 19,1 MSEK (7,1 MSEK) och soliditeten 64 % (41 %).
 • EPS för H1 uppgår till -0,01 SEK (-0,01 SEK) och JEK per aktie till 0,02 SEK (0,02 SEK).
 • Målsättningen om att nå en omsättning om minst 44 MSEK och ett positivt resultat på EBITDA nivå för innevarande år, inklusive moderbolaget, gäller fortsatt.


Månadsbrev augusti 2017

 • Nettoomsättning i juli, årets säsongsmässigt svagaste månad, uppgick till 2 102 KSEK (430 KSEK), en ökning med cirka 389 % jämfört med motsvarande period 2016.
 • Nettoomsättning för årets första sju månader uppgår till 15 649 KSEK (3 738 KSEK), en ökning om cirka 319 % jämfört med motsvarande period 2016.
 • Nettoomsättningen i juli motsvarar cirka 4,8 % av kommunicerat omsättningsmål för 2017 och t o m den siste juli har 35,6 % av årsomsättningsmålet uppnåtts.
 • EV där bl.a. Sameffekt ingår fortsätter visa stark tillväxt. Omsättningstillväxten i juli var inte mindre än 209 %.
 • EFV uppnådde i juli, där ingår bl. a LPES Foods, ExeoTechs enskilt största verksamhet, en tillväxt på hela 839 %.
 • Nettoomsättning för La Petite Epiciere Saigon Ltd, som ägs till 49,9 % och ingår således inte i ovanstående siffor, ökade med 37 % i juli och med 101 % för året första sju månader jämfört med motsvarande period 2016.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: