Riktad emission om cirka 1,6 MSEK finansierar LPES Foods förvärv

ExeoTech har genomfört en riktad emission om cirka 90 miljoner aktier. Emissionen tillför Bolaget cirka 1,6 MSEK. Emissionskursen är 0,018 kr. Efter emissionen uppgår antalet aktier i ExeoTech till 1 120 335 733.

Kommuniké för andra kvartalet 2017

 • Nettoomsättning Q2 var 8,7 MSEK (2,8 MSEK) och för H1 13,6 MSEK (3,8 MSEK).
 • EBITDA Q2 var -2,6 MSEK (-3,1 MSEK) och -5,5 MSEK (-5,6 MSEK) för H1.
 • EBIT Q2 var -3,2 MSEK (-3,4 MSEK) och 6,7 MSEK (-6,1 MSEK) för H1.
 • EBT Q2 var -3,2 MSEK (-0,5 MSEK) och -6,9 MSEK (-5,2 MSEK) för H1.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q2 var -2,6 MSEK (0,0 MSEK) och för H1 -5,7 MSEK (-2,7 MSEK).
 • Likvida medel uppgick till 0,4 MSEK (0,5 MSEK) och räntebärande skulder till 0,2 MSEK (3,0 MSEK).
 • Koncernens eget kapital uppgick vid utgången av Q2 till 19,1 MSEK (7,1 MSEK) och soliditeten 64 % (41 %).
 • EPS för H1 uppgår till -0,01 SEK (-0,01 SEK) och JEK per aktie till 0,02 SEK (0,02 SEK).
 • Målsättningen om att nå en omsättning om minst 44 MSEK och ett positivt resultat på EBITDA nivå för innevarande år, inklusive moderbolaget, gäller fortsatt.


Månadsbrev augusti 2017

 • Nettoomsättning i juli, årets säsongsmässigt svagaste månad, uppgick till 2 102 KSEK (430 KSEK), en ökning med cirka 389 % jämfört med motsvarande period 2016.
 • Nettoomsättning för årets första sju månader uppgår till 15 649 KSEK (3 738 KSEK), en ökning om cirka 319 % jämfört med motsvarande period 2016.
 • Nettoomsättningen i juli motsvarar cirka 4,8 % av kommunicerat omsättningsmål för 2017 och t o m den siste juli har 35,6 % av årsomsättningsmålet uppnåtts.
 • EV där bl.a. Sameffekt ingår fortsätter visa stark tillväxt. Omsättningstillväxten i juli var inte mindre än 209 %.
 • EFV uppnådde i juli, där ingår bl. a LPES Foods, ExeoTechs enskilt största verksamhet, en tillväxt på hela 839 %.
 • Nettoomsättning för La Petite Epiciere Saigon Ltd, som ägs till 49,9 % och ingår således inte i ovanstående siffor, ökade med 37 % i juli och med 101 % för året första sju månader jämfört med motsvarande period 2016.

Riktad emission om cirka 1,8 MSEK finansierar förvärv och investeringar för fortsatt tillväxt

ExeoTech har genomfört en riktad emission om 101 miljoner aktier. Emissionen tillför Bolaget cirka 1,8 MSEK. Emissionskursen är 0,018 kr, vilket motsvarar 10 dagars volymviktad aktiekurs t o m den 30 juni. Efter emissionen uppgår antalet aktier i ExeoTech till 1 030 536 496.


Månadsbrev juli 2017

 • Nettoomsättning för juni uppgick till 3 202 KSEK (921 KSEK), en ökning med cirka 247 % jämfört med motsvarande period 2016 trots att verksamheten "Måltid" inom Oak Event avvecklats sedan mitten av juni. 
 • Nettoomsättning för årets första sex månader uppgår till 13 547 KSEK (3 308 KSEK), En ökning om cirka 310 % jämfört med motsvarande period 2016.
 • Nettoomsättningen i juni motsvarar cirka 7,3 % av kommunicerat omsättningsmål för 2017 och t o m den siste juni har 30,8 % av årsomsättningsmålet uppnåtts.
 • Inom EV fortsätter Sameffekt att uppvisa stark tillväxt. Omsättningstillväxten i juni var inte mindre än 172 %.
 • Inom EFV uppnådde i juni Österhagens glass en omsättningstillväxt på 95 % och LPES Foods, ExeoTechs enskilt största verksamhet, en tillväxt på hela 1821 %.
 • Nettoomsättning för La Petite Epiciere Saigon Ltd, som ägs till 49,9 % och ingår inte i ovanstående siffor, ökade med 301 % i juni och med 179 % för året första sex månader jämfört med motsvarande period 2016.

Månadsbrev - Juni 2017

 • Nettoomsättning för maj uppgick till 2 926 KSEK (993 KSEK), en ökning med 195 % jämfört med motsvarande period 2016.
 • Nettoomsättning för årets första fem månader uppgår till 10 347 KSEK (2 387 KSEK), En ökning om 334 % jämfört med motsvarande period 2016.
 • Nettoomsättningen i maj motsvarar cirka 6,7 % av kommunicerat omsättningsmål för 2017 och t o m den siste maj har 23,5 % av årsomsättningsmålet uppnåtts.
 • Inom EV uppnådde Sameffekt i maj sin enskilt bästa månad någonsin med en omsättningstillväxt på 63 %.
 • Inom EFV uppnådde i maj Österhagensglass en tillväxt på 32 % och LPES Foods, ExeoTechs enskilt största verksamhet, en tillväxt på hela 1318 %.
 • Nettoomsättning för La Petite Epiciere Saigon Ltd, som ägs till 49,9 % och ingår inte i ovanstående siffor, ökade med 160 % i maj och med 155 % för året första fem månader jämfört med motsvarande period 2016.

Kommuniké för första kvartalet 2017

 • Nettoomsättning Q1 var 4,9 MSEK (1,0 MSEK).
 • EBITDA Q1 var -2,9 MSEK (-2,5 MSEK) och EBIT Q1 var -3,5 MSEK (-2,8 MSEK).
 • EBT Q1 var -3,5 MSEK (-2,9 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q1 var -2,9 MSEK (-2,7 MSEK).
 • Likvida medel uppgick till cirka 0,5 MSEK (0,4 MSEK) och räntebärande skulder till cirka 0,8 MSEK (5,9 MSEK).
 • Koncernens eget kapital vid utgången av Q1 var cirka 17,2 MSEK (-1,2 MSEK) och soliditeten 61 % (neg).
 • EPS i Q1 uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) och JEK per aktie till 0,02 SEK (0,00 SEK).
 • Oak Event har inte levt upp till ställda förväntningar och därför har nu åtgärder vidtagits som innebär att verksamheten inom Oak Event kommer att vara helt avvecklad innan utgången av juni.
 • Kommunicerat mål för 2017 om att nå en omsättning om minst 44 MSEK och ett positivt resultat på EBITDA nivå, inklusive moderbolaget, vidhålls.


Kommuniké från årsstämman

Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades samt VD's anförande. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: