Eolus säljer 30 MW norsk vindkraft till ewz

Eolus har tecknat avtal med ewz avseende försäljning av vindpark Stigafjellet i Norge bestående av 7 vindkraftverk med en total installerad effekt om cirka 30 MW. Den preliminära köpeskillingen för vindparken uppgår till 40,7 MEUR.

Affären omfattar försäljning av samtliga aktier i projektbolaget som äger rättigheterna till vindparken. Eolus kommer att uppföra vindparken och ewz kommer att bidra med finansiering under byggnationen. Den preliminära köpeskillingen för vindpark Stigafjellet uppgår till 40,7 MEUR. Vindparken kommer att driftsättas under andra halvåret 2020.

Som en del i affären har Eolus fått förtroendet att leverera tekniska och administrativa tjänster för att maximera utfall och produktion från anläggningen. Vindparken som är belägen i Bjerkreim söder om Stavanger är den första vindparken Eolus kommer att färdigställa i Norge.

-Från Eolus sida är vi väldigt glada över att ännu en gång få göra en affär med ewz. Denna gång för vårt första norska projekt att färdigställas. Vi uppskattar ewz som en långsiktig partner och är glada över att kunna hjälpa dem att uppfylla sina ambitioner gällande förnybar energi säger Eolus VD Per Witalisson.

-Jag är mycket nöjd över att kunna offentliggöra denna affär som ännu en gång visar på den höga kvalitet vår projektportfölj håller. Vi är också glada över att ewz gett Eolus förtroendet att sköta drift och förvaltning av anläggningen. Vi ser det som ett styrkebesked för våra drift- och förvaltningstjänster säger Eolus vice VD och operative chef Marcus Landelin.

Genomförandet av transaktionen är beroende av att ett antal villkor uppfylls före tillträde.

Hässleholm den 10 juli 2018

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 10 juli 2018 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus

Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 7 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus förvärvar amerikanskt sol- och batterilagringsprojekt i tidig utvecklingsfas

Eolus offentliggör idag att det helägda amerikanska dotterbolaget Eolus North America, Inc har förvärvat ett solcells- och batterilagerprojekt under utveckling. Solcellsprojektet har en planerad effekt om 500 MW med en lagringskapacitet på 250 MW. Projektet är beläget i västra USA.


Utökning av ledningsgruppen i Eolus Vind

Ledningsgruppen i Eolus Vind AB utökas med Richard Larsson, chef för Project Delivery, från och med den 1 september 2018.


Vindpark Jenåsen färdigställd och överlämnad till Munich Re

Eolus har färdigställt vindpark Jenåsen i Sundsvalls kommun. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med MEAG, kapitalförvaltare åt Munich Re, avseende försäljning av vindparken omfattande 79 MW är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningen.


Eolus säljer 30 MW norsk vindkraft till ewz

Eolus har tecknat avtal med ewz avseende försäljning av vindpark Stigafjellet i Norge bestående av 7 vindkraftverk med en total installerad effekt om cirka 30 MW. Den preliminära köpeskillingen för vindparken uppgår till 40,7 MEUR.


Valberedning för Eolus Vind AB utsedd

Valberedningen består av följande ledamöter:
Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB.
Ingvar Svantesson, utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag.
Hans Gydell, utsedd av Hans-Göran Stennert.
Hans Johansson, utsedd av Åke Johansson.

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2017 - 31 maj 2018

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2018 - 31 maj 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,6 (9,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,0 (-7,3) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -5,7 (-7,8) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,6 (-5,7)MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,18 (-0,22) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (0,0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 1,8 (0,0) vindkraftverk med en total effekt om 1,4 (0,0) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång förvaltade koncernen 337 (332) MW.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 6,3 (11,6) GWh med en genomsnittlig intäkt på 532 (407) SEK/MWh.
 • I mars tecknade Eolus ett elhandelsavtal (PPA) på 330 MW med Alcoa Norway ANS innebärande att Alcoa kommer att köpa all el som produceras i vindpark Öyfjellet i Norge när den driftsätts under 2021. Årsproduktionen beräknas uppgå till 1,2 TWh. Som en del av uppgörelsen har Eolus tecknat en kraftgaranti med Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK). Garantibeloppet uppgår till 256 MEUR. 


Kundkontrakt för 279 MW tecknade

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2017 - 28 februari 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 139,4 (688,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 30,0 (31,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 27,8 (29,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 35,9 (21,6) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,44 (0,88) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 2 (15) nya vindkraftverk med en total effekt om 4,4 (49,5) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 3,1 (21,2) vindkraftverk med en total effekt om 6,8 (61,8) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 9,3 (15,0) GWh med en genomsnittlig intäkt på 437 (442) SEK/MWh.
 • I december ingick Eolus avtal om att avyttra 47 MW vindkraft till KGAL för en preliminär köpeskilling om 57,7 MEUR. Vindpark Sötterfällan (36,0 MW) beräknas överlämnas nyckelfärdig under sommaren 2019 och vindpark Anneberg (10,8 MW) under december 2018. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning av parkerna åt kunden.
 • I december ingick Eolus avtal om att avyttra 232 MW vindkraft till Aquila Capital för en preliminär köpeskilling om 264 MEUR. Eolus kommer att uppföra vindparkerna Kråktorpet bestående av 43 vindkraftverk med en effekt om 163,4 MW och Nylandsbergen bestående av 18 vindkraftverk med en effekt om 68,4 MW. Intäkter för försäljning av projekträttigheterna för vindpark Kråktorpet har under perioden påverkat både omsättning och resultat. Båda vindparkerna kommer att driftsättas under andra halvan av 2019. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning av parkerna åt kunden.
 • I december tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av 74 vindkraftverk av modell V136 omfattande 279 MW till vindparkerna Kråktorpet, Nylandsbergen, Sötterfällan och Anneberg. För alla fyra parkerna har även fullserviceavtal med Vestas tecknats på 15-20 år från driftstart.

Eolus tecknar elhandelsavtal om 330 MW med Alcoa för vindpark Øyfjellet i Norge

Eolus offentliggör härmed tecknandet av ett elhandelsavtal (PPA) med Alcoa Norway ANS. Alcoa kommer att köpa all el som produceras i den nya vindparken Øyfjellet på 330 MW i Norge med planerad driftsättning under 2021.


Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind den 27 januari 2018

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 27 januari 2018 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2016/2017.

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2017 - 30 november 2017

Verksamhetsårets första kvartal 1 september 2017 - 30 november 2017

- Nettoomsättningen uppgick till 18,1 (86,4) MSEK.

- Rörelseresultatet uppgick till 3,0 (-11,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 9,8 (-5,4) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,4 (-4,4) MSEK.

- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,30 (-0,16) SEK per aktie.

- Under perioden togs 0 (1) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (3,3) MW i drift.

- Under perioden överlämnades motsvarande 0,4 (2,8) vindkraftverk med en total effekt om 0,8 (7,0) MW till kunder.

- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 9,5 (22,1) GWh med en genomsnittlig intäkt på 428 (445) SEK/MWh.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: