Doxa stärker sin position i centrala USA

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Midway Dental Supply för den nordamerikanska marknaden, i en mycket attraktiv del av USA.

Midway Dental Supply är en distributörspartner med en stark geografisk närvaro i centrala USA. I samband med avtalets tecknande så har en första uppstartsorder lagts med planerad leverans i slutet av maj.

Genom partnerskapet med Midway Dental Supply stärker Doxa ytterligare sin position i centrala USA, en region där Doxa idag har en betydande närvaro av ledande föreläsare. Samarbetet med Midway Dental Supply, i kombination med Doxas föreläsare i regionen, ger Doxa en kraftfullt ökad närvaro i centrala USA.

Midway Dental Supply har mer än 35 års erfarenhet av att sälja dentalcement och övriga förbrukningsmaterial. De har en stor kundbas och en mycket kunnig säljkår. Lanseringsplanen är fastställd och startar med ett utbildningsevent innehållande föreläsning av bl. a Lou Graham som är en erkänd föreläsare och ambassadör för Doxas dentalcement Ceramir® Crown & Bridge.

Med sina 50 säljare och 7 personer i kundsupport satsar Midway Dental Supply mycket på nära relationer med sina kunder och har daglig införsäljning och utbildning av kliniker. Tillsammans med Doxa kommer Midway Dental Supply att genomföra kampanjer via webbannonsering, erbjudanden via egen säljkår, annonsering i dentalmagasin och ha säljare på plats vid föreläsningar för att öka närvaron och kunskapen om de unika fördelarna med Ceramir®-teknologin och dess produkter.

"Avtalet med Midway Dental Supply, en väl etablerad distributör i centrala USA, är ytterligare ett steg i vår ambition att nå så många tandläkare som möjligt både genom geografisk närvaro och genom närmare samarbeten. Midway Dental Supply är en erkänd distributör med ett bra kundregister och många aktiva säljare. Vi kommer nu tillsammans att fokusera på en stark lansering och utbildning av Midway Dental Supply's personal. Den region de verkar inom är en mycket intressant del av USA för våra produkter", säger VD Henrik Nedoh.

Uppsala den 28 Maj 2019

För ytterligare information:
Henrik Nedoh VD, telefon 018-478 2000
E-post: Henrik.nedoh@doxa.se

Läs mer på webben: www.doxa.se
Produkten Ceramir: www.ceramir.se

Kort om Doxa

Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med sate i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med sate i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med sate i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00;
e-mail certifiedadviser@penser.se).

Nerladdningsbara filer

DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 2 APRIL - JUNI, 2019

Andra kvartalet 2019 visade på en fortsatt god försäljning med tillväxt av nettoomsättningen på 26 procent jämfört med samma period 2018.


Ceramir® Crown & Bridge QuikMix är godkänt för försäljning i Japan

Doxas distributör i Japan Hakusui Trading Co. har registrerat Ceramir® Crown & Bridge QuikMix och erhållit godkännande att sälja produkten på den japanska marknaden.Uttalande från styrelsen för Doxa AB (publ) med anledning av Adma Förvaltnings AB offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa AB

Styrelsen för Doxa AB (publ) har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Doxa AB att acceptera Adma Förvaltnings AB:s offentliga uppköpserbjudande.


ADMA FÖRVALTNINGS AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DOXA

Adma Förvaltnings AB ("Adma"), ett av Greg Dingizian helägt bolag, har idag lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") att överlåta samtliga sina aktier i Doxa till Adma ("Erbjudandet"). Aktierna är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm.


Doxa stärker sin position i centrala USA

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Midway Dental Supply för den nordamerikanska marknaden, i en mycket attraktiv del av USA.


Kommuniké från årsstämma 2019 i Doxa AB (publ)

På årsstämman i Doxa AB (publ) i Uppsala den 21 maj 2019 togs följande beslut:


DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 1 JANUARI-MARS, 2019

Första kvartalet 2019 visade en stark försäljning med en nettoomsättningstillväxt på 50,2 procent över samma period 2018.

"Tillväxten kom primärt från vår huvudmarknad Nordamerika och från vårt viktiga samarbete med Dentsply Sirona. Det är resultatet av det fokus och de resurser som vi har lagt på att förbättra och utöka samarbetet med våra distributörer. Vi ser att vår nya marknadsstrategi leder oss på rätt väg och våra aktiviteter gentemot distributörer och samarbetspartners kommer nu att intensifieras ytterligare." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.


DOXA STÄRKER SIN POSITION I VÄSTRA USA

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Scott's Dental Supply för den nordamerikanska marknaden. En första order till ett värde av 10 000 USD har bekräftats. Scott's Dental Supply är en strategiskt vald partner som jobbar nationellt, men som utgår från nordvästra USA.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär