Information om BrainCool - kallar till extra bolagsstämma

Nedanstående information är distribuerad genom Aktietorgets pressmedelandetjänst för BrainCool AB. Efter utdelning till Dignitana AB:s aktieägare är BrainCool inte längre ett dotterbolag till Dignitana. Information om BrainCool AB kommer fortledes distribueras genom Aktietorget, men under en övergångsperiod, tom den 15 april kommer även Dignitana AB att distribuera information om BrainCool AB:s verksamhet.


Information om företrädesemission i BrainCool AB

Nedanstående information är distribuerad genom Aktietorgets pressmedelandetjänst för BrainCool AB. Efter utdelning till Dignitana AB:s aktieägare är BrainCool inte längre ett dotterbolag till Dignitana. Information om BrainCool AB kommer fortledes distribueras genom Aktietorget, men under en övergångsperiod, tom den 15 april kommer även Dignitana AB att distribuera information om BrainCool AB:s verksamhet.


Dignitana publicerar informationsbroschyr avseende förslag till utdelning av aktierna i BrainCool AB

Informationsbroschyren bifogas detta pressmeddelande.

Som tidigare meddelats publiceras härmed en informationsbroschyr inför föreslaget beslut om utdelning av aktierna i BrainCool AB på extra bolagsstämma den 4 mars 2014. Broschyren finns tillgänglig på bolagets hemsida samt kommer att distribueras till samtliga aktieägare.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär