Clas Ohlsons försäljningsutveckling i juli 2017

Försäljningen i juli minskade med 3 procent till 616 Mkr (635). I lokala valutor minskade försäljningen med 3 procent jämfört med föregående år.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 11 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 218.


Kallelse till årsstämma i Clas Ohlson

Kallelse till årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) Aktieägarna i Clas Ohlson AB (publ) kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") lördagen den 9 september 2017 klockan 11:00 vid bolagets distributionscentral i Insjön. Registrering påbörjas klockan 09:45. Efter Årsstämman serveras enklare förtäring.


Clas Ohlson öppnar ny butik i Kempele i Finland

Idag öppnade Clas Ohlson sin 39:e butik i Finland i Zeppelin köpcentrum i Kempele. Redan före öppning var kön av förväntansfulla kunder lång. Butiken i Kempele är koncernens totalt 219:e butik.


Clas Ohlson ökar försäljningen i juni 2017

Försäljningen i juni ökar med 2 procent till 600 Mkr (589). I lokala valutor var försäljningen oförändrad jämfört med föregående år.


Valberedningens förslag till styrelse i Clas Ohlson

Inför årsstämman i Clas Ohlson AB, lördagen den 9 september 2017, offentliggör valberedningen idag förslag avseende styrelsens sammansättning.


Clas Ohlson publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2016/17

Clas Ohlsons integrerade årsredovisning för 2016/17 finns nu tillgänglig på
om.clasohlson.com.


Clas Ohlson bokslutskommuniké 2016/17

Fjärde kvartalet

  • Försäljningen ökade med 5 % till 1 575 Mkr (1 504), 2 % i lokala valutor 
  • Rörelseresultatet uppgick till 17 Mkr (-126 Mkr, -19 Mkr exklusive poster av engångskaraktär*)
  • Resultat efter skatt uppgick till 20 Mkr (-107 Mkr, -17 Mkr exklusive poster av engångskaraktär*)
  • Vinst per aktie uppgick till 0,31 kr (-1,70 kr, -0,27 kr exklusive poster av engångskaraktär*)
  • Butiksbeståndet utökades med 3 butiker (netto)

Clas Ohlson bjuder in till Q4-presentation den 8 juni

Den 8 juni 2017 klockan 07:00 publicerar Clas Ohlson bokslutskommuniké för 2016/17. En presentation av rapporten hålls samma dag klockan 08:30 och går att följa via telefonkonferens eller audiosändning. 


Clas Ohlson ökar försäljningen i april 2017

Försäljningen i april ökar med 1 procent till 527 Mkr (520). I lokala valutor minskar försäljningen med 1 procent. Försäljningen i april påverkas negativt av en kalendereffekt om cirka 7 procentenheter med anledning av färre handelsdagar än motsvarande period föregående år.


Clas Ohlson ökar försäljningen i mars 2017

Försäljningen i mars ökar med 10 procent till 537 Mkr (489). I lokala valutor ökar försäljningen med 7 procent. Försäljningen i mars påverkas positivt av en kalendereffekt om cirka 5 procentenheter med anledning av fler handelsdagar än motsvarande period föregående år.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: