Clas Ohlson ökar försäljningen i september 2017

Försäljningen i september ökar med 5 procent till 640 Mkr (610). I lokala valutor ökar försäljningen med 6 procent jämfört med föregående år. Försäljningsutvecklingen i jämförbara enheter och lokal valuta uppgår till 4 procent.


Clas Ohlson tecknar samarbetsavtal med LRF Samköp

Clas Ohlson tecknar samarbetsavtal med LRF Samköp Clas Ohlsons erbjudande till företagskunder, Clas Office, har sedan starten 2014 blivit ett populärt sätt för små och medelstora företag att samla sina inköp med rabatt från första kronan. Nu utvecklar Clas Ohlson sitt företagserbjudande ytterligare genom att teckna samarbetsavtal med LRF Samköp, som samlar cirka 70 000 företagarmedlemmar inom de Gröna Näringarna.


Clas Ohlson inleder strategiarbetet "100 år till"

Clas Ohlson inleder strategiarbetet "100 år till" Clas Ohlsons nya vd och koncernchef Lotta Lyrå initierar nu ett strategiarbete för att ytterligare utveckla och växa företaget. En ny koncernledning tillsätts för att leda strategiarbetet och företaget framåt.


Kommuniké årsstämma i Clas Ohlson

Clas Ohlson AB höll under lördagen den 9 september 2017 sin årsstämma för verksamhetsåret 2016/17 i Insjön varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 7 augusti 2017 och den fullständiga kallelsen till årsstämman.

Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Clas Ohlson AB:s hemsida, http://om.clasohlson.com/.


tremånadersrapport 2017/18

Första kvartalet

 • Försäljningen ökade med 1 % till 1 783 Mkr (1 763), i lokala valutor var försäljningen oförändrad
 • Rörelseresultatet ökade med 33 % till 100 Mkr (75)
 • Vinst efter skatt ökade med 34 % till 77 Mkr (58)
 • Vinst per aktie ökade med 34 % till 1,22 kr (0,91)
 • Butiksbeståndet utökades med 2 butiker netto
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 93 Mkr (16)
 • Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2016/17 publicerades i en integrerad rapport
 • Så som tidigare kommunicerats har styrelsen föreslagit årsstämman en utdelning om 6,25 kr per aktie (5,75)

Händelser efter rapportperiodens slut

 • Försäljningen i augusti ökade med 1 % till 671 Mkr (665), en ökning om 1 % i lokala valutor 
 • Butiksbeståndet utökades med 1 butik netto 
 • Lotta Lyrå tillträdde som ny vd och koncernchef den 1 augusti 2017 Räkenskapsåret 2017/18 utgörs av perioden 1 maj 2017 till 30 april 2018.

Ny teknik ger bättre design på höstens inomhusbelysning

Ny teknik ger bättre design på höstens inomhusbelysning Belysningsprodukter blir i snabb takt både mer energieffektiva och anpassade till konsumenternas krav och önskemål. I Clas Ohlsons nya sortiment av inomhusbelysning är fler ljuskällor dimbara och designmässigt finns nu äntligen LED-ljuskällor som ser ut som den klassiska glödlampan.


Clas Ohlsons försäljningsutveckling i juli 2017

Försäljningen i juli minskade med 3 procent till 616 Mkr (635). I lokala valutor minskade försäljningen med 3 procent jämfört med föregående år.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 11 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 218.


Kallelse till årsstämma i Clas Ohlson

Kallelse till årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) Aktieägarna i Clas Ohlson AB (publ) kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") lördagen den 9 september 2017 klockan 11:00 vid bolagets distributionscentral i Insjön. Registrering påbörjas klockan 09:45. Efter Årsstämman serveras enklare förtäring.


Clas Ohlson öppnar ny butik i Kempele i Finland

Idag öppnade Clas Ohlson sin 39:e butik i Finland i Zeppelin köpcentrum i Kempele. Redan före öppning var kön av förväntansfulla kunder lång. Butiken i Kempele är koncernens totalt 219:e butik.


Clas Ohlson ökar försäljningen i juni 2017

Försäljningen i juni ökar med 2 procent till 600 Mkr (589). I lokala valutor var försäljningen oförändrad jämfört med föregående år.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: