Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

- Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 1,2 mkr (0,9).

- Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1,6 mkr (-2,1).

- Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -1,6 mkr (-2,1).

- Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,19 kr (-0,25).

- Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 6,6 mkr (8,2) eller 0,8 kronor per aktie (1,0). Soliditeten på balansdagen uppgick till 65 procent (72%).

- Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,8 mkr (-2,1).

- På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 5,0 mkr (6,9).


Kallelse till årsstämma


Årsredovisning för 2014

Cell Impacts årsredovisning för 2014 finns nu publicerad för nedladdning på vår web, www.cellimpact.se
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2014

Delårsrapport 1 januari - 31 december 2014
· Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0,6 mkr (0,7) och för hela perioden 3,5 mkr (3,3).
· Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2,3 mkr (-2,2) och för hela perioden -7,8 mkr (-7,6).
· Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -2,2 mkr (-2,2) och för hela perioden -7,7 mkr (-7,6).
· Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,26 kr (-0,50) och för hela perioden -0,90 kr (-1,75).
· Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 8,2 mkr (16,1) eller 1 krona per aktie (1,9). Soliditeten på balansdagen uppgick till 72 procent.
· Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,3 mkr (-1,5) och för hela perioden -6,0 mkr (-5,9)
· På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 6,9 mkr (13,9).Kommuniké från årsstämma
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted