Teckningstiden förlängs till den 26 februari 2021

Styrelsen i Cardeon AB har beslutat att förlänga teckningstiden för den pågående nyemissionen till och med den 26 februari 2021.

Lund den 15 december 2020

Roger Jensen, vd
Telefon 046 (0)70 - 145 20 69
E-post rj@cardeon.se

Kontaktuppgifter:
Cardeon AB
Gasverksgatan 1
222 29 Lund
046 - 16 20 75
info@cardeon.se

Nerladdningsbara filer

Cardeon offentliggör tilläggsprospekt med anledning av att Cardeons styrelse ger tecknare i Erbjudandet rätt att återkalla sin anmälan

Tillägg till Prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Cardeon AB (publ).

Cardeon - Offentliggörande av prospekt

Cardeon Futuring Finance offentliggör prospekt med anledning av Virtway Invest's försäljning av Cardeon-aktier till allmänheten.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted