Botnia Exploration Delårsrapport januari -- juni 2017

Kvartalet april -- juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
  • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 365 (-1 239).
  • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 515 (-1 299).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,01).

Halvåret januari -- juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
  • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 861 (-2 529).
  • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -3 124 (-2 641).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,03 (-0,03).

Provbrytningen i Fäbodtjärn i full sving

Som tidigare informerats i pressmeddelande den 10 juli 2017 har Botnia Exploration och Boliden Rönnskär tecknat ett avtal om leverans av kvarts från provbrytning av den guldrika kvartsmineraliseringen i Fäbodtjärn, Vindelgransele. Målsättningen är att bryta kvartsen som är en viktig råvara i Boliden Rönnskärs smältverksprocess.


Guldfeber - Sveriges Radio P4 rapporterar på plats

Just nu pågår provbrytning i Vindelgransele med förhoppning att en ny guldgruva kan öppna redan nästa år.


Flaggningsmeddelande

Botnia Exploration Holding AB har under våren genomfört en företrädesemission. Deltagare i företrädesemissionen var Need Invest AB som varit aktieägare i Botnia under många år. Need Invest har efter emissionen köpt ytterligare aktieposter i Botnia och äger nu 13 146 517 aktier i Botnia Exploration Holding AB vilket motsvarar 11,36 % procent av aktierna.


Provbrytningen har startat

Bästa aktieägare!
Provbrytningen påbörjades onsdagen den 19 juli 2017.


Botnia Exploration tecknar avtal med Boliden om fortsatta tester vid Rönnskär

Som tidigare informerats i pressmeddelande den 23 mars 2017 har framgångsrika tester av cirka 20 ton guldförande kvartsblock utförts i Boliden Rönnskärs smältverksprocess. Testerna har varit så positiva att företagen nu avtalat om fortsatta tester med större kvantiteter, cirka 8 000-10 000 ton. 


Rättelse konvertibel Norrlandsfonden

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

I pressmeddelande den 29 juni 2017 meddelades att Stiftelsen Norrlandsfonden besltat att teckna en konvertibel om 1 941 094 SEK. Denna summa var felaktig och den korrekta summan är 1 900 000 SEK.


Botnia Exploration tillförs ytterligare 1,9 MSEK

Stiftelsen Norrlandsfonden beslutade igår den 28 juni 2017 att teckna den konvertibel om 1 941 094 SEK de hade rätt att teckna enligt gällande konvertibelavtal med anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen i Botnia Exploration Holding AB (publ).


Botnia Exploration Holding - Omvandling av BTA till aktier

Botnia Exploration Holding AB (publ) ("Botnia Exploration" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 2 juni 2017. Emissionen tecknades till 100 %, motsvarande 47,5 MSEK. Företrädesemissionen är nu registrerad hos bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 29 juni 2017. Avstämningsdag är den 3 juli 2017, varefter BTA omvandlas till aktier.


Botnia Explorations företrädesemission fulltecknades med 47,5 MSEK

Botnia Exploration Holding AB (publ) ("Botnia Exploration" eller "Bolaget") säkerställer kapital för drift av verksamheten under 30 månader genom den företrädesemission för vilken teckningsperioden avslutades den 2 juni 2017. Företrädesemissionen tecknades till 85,6 procent med företrädesrätt och till 14,4 procent utan företrädesrätt. Därmed tillfördes Bolaget 47,5 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet före emissionskostnader. De senare beräknas uppgå till 4,8 MSEK. Aktieägare och garanter hade enligt avtal förbundit sig att sammanlagt teckna 81,9 procent av emissionen. Emissionens garanter tilldelas inte några aktier.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: