Bokslutskommuniké för 2015

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie


Bonäsudden Holding godkänns för handel på Nasdaq Stockholm First North från den 3 juli 2015

Bonäsudden Holding AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North från den 3 juli 2015.Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 juli 2015 klockan 12.00 i hos Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzeelipark 9, våning 7 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär