Delårsrapport Q3 2017

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 363 KSEK (2 282 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 2 675 KSEK (2 642 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -2 312 KSEK (-360 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 7 294 KSEK (9 077 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 7 294 KSEK (9 077 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 4 178 KSEK (1 127 KSEK).

Första nio månaderna, 1 januari - 30 september 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 9 115 KSEK (2 426 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 8 454 KSEK (3 870 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 661 KSEK (-1 444 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 21 864 KSEK (8 190 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 21 864 KSEK (8 190 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -23 KSEK (5 426 KSEK).

Väsentliga händelser under perioden

Under årets första nio månader förvärvades 2 (1) projekt med totalt 35 (18) projekterade lägenheter. Under perioden färdigställdes 0 (0) lägenheter. Vid periodens utgång är 7 (4) projekt pågående med totalt 93 (32) projekterade lägenheter.

Rapporten i sin helhet biläggs till detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Stockholm den 2 januari 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Myrén, Styrelseordförande

Telefon: +46 70 424 54 66
E-post: niklas.myren@atella.se

Thomas Wahlström, VD

Telefon: +46 73 626 05 10
E-post: thomas.wahlstrom@atella.se

Denna information är sådan information som Atella Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 januari 2018 kl. 08.00 CET enligt ovanstående kontaktpersoners försorg.

Om Atella Fastigheter AB (publ)

Atella Fastigheter grundades 2015 som en konsolidering av ägarnas tidigare fastighetsengagemang med syfte att skapa en större organisation. Bolaget har som syfte att förvärva, förädla och utveckla fastigheter och bostäder inom tillväxtregioner i Sverige, främst i Storstockholm och Mälardalen. Bolaget siktar på att vara en ledande fastighetsutvecklare inom ett nischat segment vilket ger ökad flexibilitet och minskad risk jämfört med fastighetsutvecklare i premiesegmentet. Atella Fastigheters övergripande mål är att uppnå en långsiktig lönsamhet genom att bli en ledande utvecklare av moderna villaområden i Sveriges tillväxtregioner. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550.

Delårsrapport Q3 2017


Årsredovisning 2016


Årsredovisning 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: