Arbona investerar i S2Medical

 • Arbona AB har den 7 november ingått avtal om att investera 3 Mkr för 20% av aktierna i det onoterade bolaget S2Medical AB. Tillträde är planerat till 15 november.
 • S2Medical AB utvecklar, tillverkar och säljer avancerade sårläkningsprodukter bl a för behandling av brännskador och svårläkta sår
 • S2Medical AB grundades 2013 av Mårten Skog och Petter Sivlér baserat på forskningsresultat från Linköpings Universitet

S2Medical har utvecklat Eiratex®, ett cellulosabaserat material som har visat sig ha väldigt goda sårläkningsegenskaper. Eiratex® har utvecklats baserat på forskningresultat från Linköpings Universitet och i nära samarbete med det nationella centret för brännskadevård i Linköping. S2Medical har även andra produkter under utveckling som är inriktade mot avancerad sårläkning. Eiratex® utgör idag basen i S2Medicals medicintekniska produkter för sårläkning som går under varumärket Epiprotect®.

Vid behandling av brännskador uppnås de bästa resultaten idag genom användning av biologiska förband baserade på djurvävnad eller mänsklig vävnad för att täcka brännskadade ytor. Här utgör Epiprotect® ett intressant alternativ, då de helt kan ersätta behovet av vävnad från djur eller människor. Detta är särskilt viktigt i de delar av världen där man av religiösa eller andra skäl inte får använda djur- eller människobaserade förbandsmaterial.

Ett annat stort fokus för bolaget är svårläkta sår, vilka utgör ett växande problem som idag står för c:a 2-4% av hela sjukvårdsbudgeten i västvärlden. Svårläkta sår innebär förutom de stora nationella kostnaderna också ett stort lidande för patienterna och kan i värsta fall leda till amputationer och förtidig död.  S2Medicals framgångar inom sårläkning tillskrivs att företaget utnyttjat kompetens och erfarenhet från läkning av stora brännskador.

Epiprotect® tillverkas i bolagets egna produktionsanläggning i Linköping och används vid Sveriges båda nationella brännskadecenter som finns i Linköping och Uppsala. Epiprotect® är idag registrerat som en medicinteknisk produkt i i EU, Egypten och Indien. S2Medical har fn fyra anställda. Det investerade kapitalet ska bl a användas till att bygga upp internationell distribution av bolagets produkter. En större kapitalanskaffning är planerad under 2017.

-"S2Medical är ett spännande bolag med stor potential. Vi ser fram emot att stötta bolaget i dess fortsatta kommersiella utveckling", säger Martin Zetterström VD för Arbona AB.

-"Vi är glada att ha fått Arbona som delägare, nu kan vi fokusera på försäljning av produkter och utveckling av bolaget", säger Petter Sivlér, VD för S2Medical AB. 

2016-11-07

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Zetterström, VD Arbona AB (publ)
martin@arbona.se
0733-141406

Petter Sivlér
petter.sivler@s2m.se
08-700 00 50

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 November 2016 kl 17:30 CET.

Om Arbona AB (publ):
Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och varsamt utveckla välskötta mindre svenska bolag. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

Om S2Medical AB:
S2Medical AB utvecklar, tillverkar och säljer produkter och tjänster inriktade mot avancerad sårläkning.

Nerladdningsbara filer

Arbona genomför företrädesemission

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.


Kommuniké från årsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 25 juni 2019 klockan 14.30 i Garnisonen, lokal Kungsträdgården, Karlavägen 100, Stockholm.
Bokslutskommuniké Delårsrapport juli - dec 2018 Arbona

Juli - December 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 38,1 MSEK (39,0)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,1 MSEK (-3,0).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 18,5 MSEK (3,8). Vinst per aktie uppgick till 0,33 kr (0,10).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat -0,3 MSEK (7,6) av resultatet.

Januari - December 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 70,7  MSEK (73,6)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,2 MSEK (-3,8).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 16,5 MSEK (5,0). Vinst per aktie uppgick till 0,30 kr (0,14).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 0,2 MSEK (10,4) av resultatet.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 108,3 MSEK (68,0) eller 1,94 SEK (1,83) per aktie.
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 21,6 MSEK (10,2).


S2Medical AB (publ) bjuder in till investerarpresentationer

Det är glädjande att många hör av sig med frågor och är intresserade av S2Medical AB:s förestående börsnotering. För mer information hänvisas dock i första hand till de planerade investerarpresentationerna (se nedan), samt material på S2Medicals hemsida.


Arbonas portföljbolag S2Medical mot börsnotering

Arbonas portföljbolag S2Medical AB (publ) har, som tidigare kommunicerats, under hösten förberett sig inför en börsnotering.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär