Bokslutskommuniké 2017

Oktober-december i sammandrag

 • Rörelseintäkterna uppgick till 223,9 MSEK (167,8).
 • EBITDA-resultatet uppgick till 16,4 MSEK (20,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick 2,1 MSEK (9,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,9 MSEK (-3,0). 
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,07 SEK (0,30). 
 • Företagssegmentets ordervärde för kvartalet uppgick till 57,4 MSEK (33,4) 

Januari-december i sammandrag 

 • Rörelseintäkterna uppgick till 857,4 MSEK (694,3).
 • EBITDA-resultatet uppgick till 72,9 MSEK (79,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,1 MSEK (35,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61,6 MSEK (49,6).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,43 SEK (1,16).
 • Styrelsen föreslår att en utdelning om 1,25 (1,50) kr per aktie lämnas för 2017. 

För ytterligare information:

A3
Johan Hellström, CEO
Mobil:                +46 (0)70 656 77 90
E-post:              johan.hellstrom@a3.se

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 08.30 CET.

Om A3
A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3, samt IT-konsultföretagen Delegate och IT Total Västernorrland. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret.

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Delårsrapport Q2 2017


Delårsrapport Q1 2017


Årsredovisning 2016


Bokslutskommuniké 2016


Delårsrapport Q3 2016


Delårsrapport Q2 2016


Delårsrapport Q1 2016


Årsredovisning 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: