Kapitalmarknadsdag i marin miljö à la Alfa Laval

I år lämnar vi det bekväma, hotellbaserade formatet bakom oss och låter kapitalmarknadsdagen flytta västerut till vårt marina test- och träningscenter i Aalborg, Danmark.


Alfa Laval AB Delårsrapport 1 april - 30 juni 2017

Sammanfattning: andra kvartalet
Orderingången ökade med 14 procent* till MSEK 9 629 (8 101).
Nettoomsättning minskade med 4 procent* till MSEK 8 907 (8 950).
Justerad EBITA**: MSEK 1 410 (1 393).
Justerad EBITA-marginal**: 15,8 (15,6) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 733 (1 265).
Nettoresultatet: MSEK 479 (931). 
Resultatet per aktie: SEK 1,14 (2,21).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 042 (1 233).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 96 (137).

Sammanfattning: första halvåret
Orderingången ökade med 11 procent* till MSEK 18 430 (15 811).
Nettoomsättningen minskade med 5 procent* till MSEK 17 033 (17 149).
Justerad EBITA**: MSEK 2 689 (2 726).
Justerad EBITA-marginal**: 15,8 (15,9) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 2 001 (2 355).
Nettoresultatet: MSEK 1 255 (1 802). 
Resultatet per aktie: SEK 2,98 (4,27).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 846 (2 143).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 171 (230).

* Exklusive valutaeffekter. *
* Alternativa nyckeltal, definierade på sida 23.


Alfa Laval tar energieffektivitetsorder i Kina, värd 90 miljoner kronor

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - har tagit en order för leverans av kompakta värmeväxlare till ett raffinaderi i Kina. Ordern är värd ca 90 miljoner kronor och bokades sent i juni inom affärsenheten Gasketed Plate Heat Exchangers i Energy-divisionen . Leverans beräknas ske under 2018.


Alfa Laval tar livsmedelsorder i Brasilien, värd 125 miljoner kronor

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - har tagit en order för leverans av en processlösning till ett sojabönoljeraffinaderi i Brasilien. Ordern är värd ca 125 miljoner kronor och bokades sent i juni inom affärsenheten Food Systems i Food & Water-divisionen . Leverans beräknas ske under 2018.


Alfa Laval börjar signera ramavtal för PureBallast

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - har under den senaste veckan signerat två ramavtal med rederier för leverans av Alfa Laval PureBallast-system som ska installeras på befintliga fartyg. Ramavtalen utgör ett totalt värde av cirka 200 miljoner kronor och leveranserna spänner över en treårsperiod, från slutet av 2017. Tiden för bokning av dessa avropsorder kommer att bestämmas av fartygens torrdocknings-planer och därmed gradvis visas i affärsenheten Separation & Heat Transfer Equipment, Marine-divisionen .


Inbjudan till Alfa Lavals telefonkonferens för det andra kvartalet

Alfa Lavals rapport för det andra kvartalet publiceras den 17 juli klockan 11:45. Telefonkonferensen startar klockan 12:45.


Alfa Laval skapar ett kompetenscenter för Food & Water utanför Köpenhamn

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - aviserar idag att bolaget kommer att omvandla anläggningen i Søborg, nordväst om Köpenhamn, till ett kompetenscenter för Food & Water, för att stärka bolagets långsiktiga konkurrenskraft. 


Alfa Laval tar naturgasorder i USA, värd 85 miljoner kronor

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - har tagit en order, för leverans av luftkylarsystem till en gasbearbetningsanläggning i USA. Ordern är värd ca 85 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energy-divisionen . Leverans beräknas ske under 2017.


Alfa Laval tar energieffektivitetsorder i Kina, värd 210 miljoner kronor

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - har tagit en order, för leverans av kompakta värmeväxlare till ett raffinaderi Kina. Ordern är värd ca 210 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energy-divisionen . Leverans beräknas ske under 2018


Kommuniké från Årsstämman i Alfa Laval AB

Alfa Laval AB höll idag, onsdagen den 26 april 2017, årsstämma i Sparbanken Skåne Arena i Lund. Flera hundra aktieägare, ombud, gäster och funktionärer deltog vid stämman, som leddes av stämmans ordförande Anders Narvinger. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: