AdCityMedia: Justering av felaktiga koncernelimineringar för perioden Q2 2016 - Q1 2017

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har sedan anställningen av CFO ökat den interna kontrollen och funnit att vidarefakturerade interntransaktioner hanterats felaktigt. Bolaget har därför rapporterat för låg bruttomarginal och för låg EBITDA-marginal, samt för hög omsättning. Nettoeffekten av justeringarna påverkar inte resultatet.AdCityMedia erhåller LED och VEPA-order om 1,6 MSEK

AdCityMedia erhåller LED och VEPA-order om 1,6 MSEK. A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") erhåller en order från ett globalt konsumentföretag om drygt 1,6 MSEK beträffande marknadsföring på Bolagets digitala LED-skärmar i kombination med VEPOR i Stockholm, Göteborg och Malmö.


Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner i AdCityMedia - tillförs cirka 2,6 MSEK

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") meddelar (med hänvisning till utgivet pressmeddelande 29 maj 2017) att teckningstiden för Bolagets teckningsoptioner har avslutats.


Sista dag för teckning av Ad City Media AB:s teckningsoptioner

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") meddelar (med hänvisning till utgivet pressmeddelande 29 maj 2017) att idag är sista dagen för att med utgivna teckningsoptioner teckna nya aktier i Bolaget.


AdCityMedias styrelseordförande Patrik Mellin samt Bolagets COO Jonas Glad säljer aktier till anställda

För att motivera och öka lojaliteten bland Bolagets medarbetare har styrelseordförande Patrik Mellin sålt aktier till Bolagets CFO Christoffer Stackell. Likaså har Bolagets COO Jonas Glad sålt aktier till nyckelperson Annaqie Rickman.


AdCityMedias VD säljer aktier till nya styrelseledamoten Alexis Logothetis

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"):s VD och huvudägare Anders Axelsson säljer aktier till nya styrelseledamoten Alexis Logothetis.


Kommuniké från årsstämma i AdCityMedia

Årsstämma har hållits i A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North Stockholm, den 30 maj 2017. Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkning samt avstämningsdag för utdelning och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.


Teckningsperiod för AdCityMedia teckningsoptioner inleds idag

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") meddelar idag att genom de teckningsoptioner som emitterades i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North i december 2015, kan nya aktier tecknas under perioden 29 maj - 16 juni 2017. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie för 70 kronor per aktie.


Delårsrapport januari- mars 2017 A City Media

AdCityMedia ökar omsättningen med 59%

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI- MARS) 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 29 958 (18 874) TSEK, en ökning med 58,7%.
  • *EBITDA uppgick till 4 448 (4 481) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 14,8 (23,7)%, en minskning med 33 TSEK motsvarande -0,7%.
  • Resultat efter skatt uppgick till -24 (2 555) TSEK.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 824 (-19) TSEK.
  • Kassa flöde från investeringsverksamheten uppgick till -967 (-460) TSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,014 SEK. 

* Beroende av kostnader av engångskaraktär har marginalen sänkts med 2,6 procentenheter.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: