Ansökning om överprövning för cykelupphandlingen

Den 10 juni 2019 har "Marfina" ansökt om överprövning beträffande cykelupphandlingen i Stockholms stad. 


AdCityMedia erhåller media-order om 1,3 MSEK.

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, erhåller media-order om 1,3 MSEK från en aktör inom bilindustrin. Ordern kommer att avräknas under kvartal 2 år 2019.


Kommuniké från årsstämma i AdCityMedia AB (publ)

Årsstämma har avhållits i AdCityMedia AB, listat på Nasdaq First North Stockholm, den 29 maj 2019. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från dagens årsstämma:


AdCityMedia blir exklusiv samarbetspartner avseende 350 nya mediaytor när Stockholm stad tilldelat cykelupphandlingen

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, har ingått ett exklusivt samarbetsavtal  med UIP Holding AS (UIP) och VOI Technology AB vilka fått tilldelningsbeslut av Stockholms stad beträffande stadens cykelupphandling.


Delårsrapport januari - mars 2019 AdCityMedia AB (publ)

JANUARI - MARS 2019

  • Nettoomsättningen steg med 19,1 % till 40 735 ( 34 198) Tkr.
  • Periodens resultat uppgick till 1 207 (2 148) Tkr.
  • EBITDA uppgick till 7 129 (4 105) Tkr och EBITDA-marginalen uppgick till 17,5 % (12,0).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 659 ( 1 847) Tkr.
  • Rörelseresultat uppgick till 2 054 (2 647) Tkr.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,65 (1,21) kr.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,65 (1,21) kr.

AdCityMedia förtydligar SaaS-plattformen Starcorp

Följande informationsdelgivning avser ge en djupare förståelse för vad den egenutvecklade mjukvaran Starcorp innebär. Förslaget att dela ut SaaS-plattformen Starcorp till aktieägarna kommer att fattas under årsstämman som hålls den 29 maj 2019.


Årsredovisning 2018

AdCityMedia AB har idag publicerat årsredovisning för 2018.


AdCityMedia uppskattar sitt medialager till over 1 miljard kr

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, har inför 2019 års första delårsrapport gjort en årlig revidering av sitt medialager, som nu uppskattas uppgå till över 1 000 MSEK.


AdCityMedia lanserar digital premiumyta i Oslo

AdCityMedia AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North, lanserar ny digital premiumyta i Oslo på 45 kvm.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 14.00 i Erik Penser banks lokal "Bio", Apelbergsgatan 27 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär