Valberedning i AdCityMedia

AdCityMeidas årsstämma 2017 antog en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda.


Quarterly report July - September 2017

NET TURNOVER IN Q3 2017 INCREASED BY 77% AND EBITDA by 169% COMPARED TO CORRE- SPONDING PERIOD THE PREVIOUS YEAR.

JULY - SEPTEMBER 2017 

 • Net turnover totaled SEK(k) 30,064 (16,963), an increase of 77%.
 • EBITDA totaled SEK(k) 5,845 (2,173) and EBITDA margin reached 19.4% (12.8), an increase of SEK(k) 3,672 corresponding to 169%.
 • Earnings after tax totaled SEK(k) 1,545 (374).
 • * The period's cash-flow from operating activities totaled SEK(k) -3,218 (3,696).
 • * The period's cash-flow from investment activities totaled SEK(k) -2,088 (-3,513).
 • Result per share reached SEK 0.88 (0.26).
 • ** Earnings after tax excluding acquisition depreciation totaled SEK(k) 4,089 (941).

*Cash-flow shows a strong, positive increase at the end of the period.
**See description of acquisition depreciation and alternative key indicators on page 6.

JANUARY - SEPTEMBER 2017 

 • Net turnover totaled SEK(k) 85,342 (59,180), an increase of 44%.
 • EBITDA totaled SEK(k) 15,403 (11,271) and the EBITDA margin reached 18.0% (19.0), an increase of SEK(k) 4,132 corresponding to 36.7%.
 • Earnings after tax totaled SEK(k) 2,216 (5,338).
 • * The period's cash-flow from operating activities totaled SEK(k) 1,357 (10,783).
 • * The period's cash-flow from investment activities totaled SEK(k) -4,443 (-5,200).
 • Result per share reached SEK 1.27 (3.56).  
 • ** Earnings after tax excluding acquisition depreciation totaled SEK(k) 9,848 (6,931).

*Cash-flow shows a strong, positive increase at the end of the period.
**See description of acquisition depreciation and alternative key indicators on page 6.


Delårsrapport januari-september 2017 A City Media

AdCityMedia ökar omsättningen med 77% och EBITDA med 169% i Q3 2017 jämfört mot motsvarande period föregående år.

JULI - SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 30 064 (16 963) TSEK, en ökning med 77%.
 • EBITDA uppgick till 5 845 (2 173) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 19,4% (12,8), en ökning med 3 672 TSEK motsvarande 169%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 545 (374) TSEK.
 • *Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 218 (3 696) TSEK.
 • Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -2 088 (-3 513) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,88 SEK (0,26).
 • **Nettoresultat exklusive förvärvsavskrivningar uppgick till 4 089 (941) (TSEK).
 •  

*Kassaflödet visar efter periodens utgång på en kraftig positiv ökning.
** Se beskrivning om förvärvsavskrivningar samt alternativa nyckeltal på sid 6 i rapporten.

JANUARI - SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 85 342 (59 180) TSEK, en ökning med 44%.
 • EBITDA uppgick till 15 403 (11 271) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 18,0% (19,0), en ökning med 4 132 TSEK motsvarande 36,7%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 216 (5 338) TSEK.
 • *Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 357 (10 783) TSEK.
 • Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -4 443 (-5 200) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,27 SEK (3,56).
 • **Nettoresultat exklusive förvärvsavskrivningar uppgick till 9 848 (6 931) (TSEK).

*Kassaflödet visar efter periodens utgång på en kraftig positiv ökning.
** Se beskrivning om förvärvsavskrivningar samt alternativa nyckeltal på sid 6 i rapporten.


AdCityMedia säljer distributionsrätt estimerat till ca 8,5 MSEK

AdCityMedia AB, listat på Nasdaq First North har via sitt helägda dotterföretag All in Media Sverige AB tecknat säljavtal med Clear Channel gällande distributionsrätten av ca 80 stycken mindre digitala skärmar. Avtalet startar under november månad 2017 och uppskattas generera en årlig ersättning om ca 8,5 MSEK varav 6,5 MSEK är garanterad.Björn Rosengren förvärvar aktier i AdCityMedia för 1 miljon kronor

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") röstade på Bolagstämman den 30 maj in Björn Rosengren som ny styrelseledamot.


Rättelse avseende delårsrapport januari-juni 2017 i AdCityMedia

I delårsrapporten som publicerades den 23 augusti 2017, klockan 08:30 CET, angavs det på sidan 5 under rubriken Rörelseresultat att mediaförsäljningen nått sin fulla potential. Korrekt skrivelse skall vara att mediaförsäljningen inte nått sin fulla potential.


AdCityMedia: Justering av felaktiga koncernelimineringar för perioden Q2 2016 - Q1 2017

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har sedan anställningen av CFO ökat den interna kontrollen och funnit att vidarefakturerade interntransaktioner hanterats felaktigt. Bolaget har därför rapporterat för låg bruttomarginal och för låg EBITDA-marginal, samt för hög omsättning. Nettoeffekten av justeringarna påverkar inte resultatet.AdCityMedia erhåller LED och VEPA-order om 1,6 MSEK

AdCityMedia erhåller LED och VEPA-order om 1,6 MSEK. A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") erhåller en order från ett globalt konsumentföretag om drygt 1,6 MSEK beträffande marknadsföring på Bolagets digitala LED-skärmar i kombination med VEPOR i Stockholm, Göteborg och Malmö.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: