AdCityMedia säljer distributionsrätt estimerat till ca 8,5 MSEK

AdCityMedia AB, listat på Nasdaq First North har via sitt helägda dotterföretag All in Media Sverige AB tecknat säljavtal med Clear Channel gällande distributionsrätten av ca 80 stycken mindre digitala skärmar. Avtalet startar under november månad 2017 och uppskattas generera en årlig ersättning om ca 8,5 MSEK varav 6,5 MSEK är garanterad.Björn Rosengren förvärvar aktier i AdCityMedia för 1 miljon kronor

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") röstade på Bolagstämman den 30 maj in Björn Rosengren som ny styrelseledamot.


Rättelse avseende delårsrapport januari-juni 2017 i AdCityMedia

I delårsrapporten som publicerades den 23 augusti 2017, klockan 08:30 CET, angavs det på sidan 5 under rubriken Rörelseresultat att mediaförsäljningen nått sin fulla potential. Korrekt skrivelse skall vara att mediaförsäljningen inte nått sin fulla potential.


Delårsrapport januari - juni 2017 A City Media

AdCityMedia ökar omsättningen med 18% och EBITDA med 11% i Q2 2017 jämfört mot föregående år.

APRIL - JUNI 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 517 (23 333) TSEK, en ökning med 17,9%.
 • EBITDA uppgick till 5 112 (4 617) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 18,5% (19,8), en ökning med 495 TSEK motsvarande 10,7%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 696 (2 408) TSEK.
 • Periodens kassa öde från den löpande verksamheten uppgick till 3 749 (7 105) TSEK.
 • Kassa öde från investeringsverksamheten uppgick till -1 388 (-1 227) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,4 SEK (1,65).
 • Nettoresultat exklusive förvärvsavskrivningar uppgick till 3 240 (2 569) (TSEK).

JANUARI - JUNI 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 55 125 (42 207) TSEK, en ökning med 30,6%.
 • EBITDA uppgick till 9 559 (9 098) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 17,3% (21,6), en ökning med 461 TSEK motsvarande 5%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 672 (4 963) TSEK.
 • Periodens kassa öde från den löpande verksamheten uppgick till 4 573 (7 087) TSEK.
 • Kassa öde från investeringsverksamheten uppgick till -2 354 (-1 687) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,39 SEK (3,39).
 • Nettoresultat exklusive förvärvsavskrivningar uppgick till 5 759 (5 638) (TSEK)

AdCityMedia: Justering av felaktiga koncernelimineringar för perioden Q2 2016 - Q1 2017

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har sedan anställningen av CFO ökat den interna kontrollen och funnit att vidarefakturerade interntransaktioner hanterats felaktigt. Bolaget har därför rapporterat för låg bruttomarginal och för låg EBITDA-marginal, samt för hög omsättning. Nettoeffekten av justeringarna påverkar inte resultatet.AdCityMedia erhåller LED och VEPA-order om 1,6 MSEK

AdCityMedia erhåller LED och VEPA-order om 1,6 MSEK. A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") erhåller en order från ett globalt konsumentföretag om drygt 1,6 MSEK beträffande marknadsföring på Bolagets digitala LED-skärmar i kombination med VEPOR i Stockholm, Göteborg och Malmö.


Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner i AdCityMedia - tillförs cirka 2,6 MSEK

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") meddelar (med hänvisning till utgivet pressmeddelande 29 maj 2017) att teckningstiden för Bolagets teckningsoptioner har avslutats.


Sista dag för teckning av Ad City Media AB:s teckningsoptioner

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") meddelar (med hänvisning till utgivet pressmeddelande 29 maj 2017) att idag är sista dagen för att med utgivna teckningsoptioner teckna nya aktier i Bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: