AdCityMedia tillträder tidigare offentliggjort förvärv av Prego Media AS

AdCityMedia AB (publ) har idag, den 13 juni 2018, tillträtt tidigare offentliggjorda förvärvet av det norska mediabolaget Prego Media AS. Förvärvet sker enligt tidigare förmedlat pressmeddelande från den 20 februari 2018.


Kommuniké från årsstämma i AdCityMedia

Årsstämma har hållits i AdCityMedia AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North Stockholm, den 30 maj 2018. Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkning samt avstämningsdag för utdelning och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.


Delårsrapport januari - mars 2018

AdCityMedias nettoomsättning ökar organiskt med 22 % under årets första kvartal jämfört med motsvarande period föregående år. Bolaget övergår under perioden till IFRS vilket innebär att nettoresultatet för helår 2017 ökar från 2 211 TSEK till 13 846 TSEK, vilket per aktie innebär en förändring från 1,26 SEK till 7,90 SEK.

JANUARI - MARS 2018

  • Nettoomsättningen steg med 23,2 % till 34 198 (27 760) TSEK
  • Periodens resultat uppgick till 2 148 (2 743) TSEK
  • EBITDA uppgick till 4 105 (4 448) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 12,0 % (16,0)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 847 (824) TSEK
  • Rörelseresultat uppgick till 2 647 (3 229) TSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,21 (1,59) kr.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,21 (1,57) kr.

Val av styrelse och revisionsbolag

Aktieägarna i AdCityMedia AB kallas till årsstämma onsdagen den 30 maj i Stockholm.


Årsredovisning 2017

AdCityMedia AB har idag publicerat årsredovisning för 2017.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 14.00 i 00 i Erik Pensers lokal "Bio", Apelbergsgatan 27 i Stockholm.
AdCityMedia övergår till IFRS och ökar 2017 års resultat med 11,6 MSEK

Styrelsen i AdCityMedia har beslutat att Bolaget skall övergå till IFRS. Från och med räkenskapsåret 2017 så medför övergången till IFRS att Goodwill i koncernen inte längre är föremål för årliga avskrivningar utan istället kommer att nedskrivningsprövas. Effekterna på resultatet under 2017 innebär en ökad vinst om 11,6 MSEK. Vilket betyder att Bolaget går från 2,2 MSEK i nettoresultat till 13,9 MSEK, per aktie innebär detta en förändring från 1,26 SEK till 7,95 SEK. Bolagets soliditet stärks med det ökade resultatet från 36 % till 42 %.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: