Delårsrapport Q1 2018

  • Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 146,0 Mkr (116,1)
  • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 32,8 Mkr (24,0) motsvarande en marginal om 22,5 % (20,7)
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 30,0 Mkr (22,5) motsvarande en marginal om 20,5 % (19,4)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,98 kr (1,45) · Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 0,6 Mkr (17,7)

"Under första kvartalet 2018 har den starka trenden från slutet av 2017 bestått. Omsättningen blev 146 Mkr (116), en ökning med 26% och ett rörelseresultat (EBITA) på 33 Mkr (24), en ökning med 37% jämfört med motsvarande period föregående år. Bolaget exekverar på sin strategiska plan och levererar enligt förväntan på samtliga områden", säger koncernchef Axel Berntsson.

2018-05-22 Lidköping

Ytterligare information
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl 08:00 CEST.

Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Year end Report 2019


Delårsrapport Q3 2019


Interim Report Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Interim Report Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Interimreport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Interimreport Q4 2018


Delårsrapport Q3 2018


Interim Report Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Interim Report Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Interim report Q1 2018


Årsredovisning 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted