Bokslutskommuniké 2019

Kvartal 4 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 324,0 Mkr (160,4) vilket motsvarar en tillväxt på 102,0 % (8,6)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 40,7 Mkr (28,6) motsvarande en marginal om 12,6 % (17,8)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till 21,7 Mkr (25,5) motsvarande en marginal om 6,7 % (15,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,69 kr (2,12)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 36,5 Mkr (17,7)

Perioden januari - december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 038,4 Mkr (643,8) vilket motsvarar en tillväxt på 61,3 % (31,0)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 162,5 Mkr (131,9) motsvarande en marginal om 15,6 % (20,5)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till 111,1 Mkr (120,0) motsvarande en marginal om 10,7 % (18,6)
 • Resultat per aktie för perioden januari-december uppgick till 6,54 kr (8,61)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 126,1 Mkr (92,1)
 • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,80 kr (1,50) per aktie

Ytterligare information
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på
https://absolentgroup.com/investors-swedish/delarsrapporter/

Lidköping 2020-02-27

Frågor om bokslutskommunikén besvaras av:
VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 484000
CFO Anna Åkerblad 0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.
Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. 08 - 4638300.
Email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 february 2020 kl 08:00 CET

Absolent Group AB (publ)
Staplaregatan 1
SE-531 40 Lidköping Sverige
Org. nr: 556591-2986
Tel: +46 (0) 510 48 40 00
Fax: +46 (0) 510 48 40 29
ir@absolentgroup.se

Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Delårsrapport Q2 2017


Delårsrapport Q1 2017


Årsredovisning 2016


Bokslutskommuniké 2016


Delårsrapport Q3 2016


Delårsrapport Q2 2016


Delårsrapport Q1 2016


Årsredovisning 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted