redaktionellt The Great Wild

Nordens största digitala jaktplattform påbörjar resa mot notering

- Artikel från Börsvärlden

The Great Wild har efter en kraftfull expansion med sin app intagit positionen som Nordens största digitala jaktplattform. Nu inleder bolaget en nyemission med målet att resa minimum fem miljoner kronor, detta som ett led i årets stora mål – listning på en lämplig marknadsplats, som exempelvis NGM Nordic MTF.

The Great Wild utvecklar och tillhandahåller en app som efter en hastig expansion och ökande momentum intagit positionen som Nordens största digitala jaktplattform. Företaget inleder denna vår en större IR-satsning samtidigt som man med den aktuella nyemissionen tar ett stort steg mot målet att notera bolaget på en lämplig MTF.

Appens funktionalitet - en digital brygga mellan markägare och jägare

The Great Wilds är ett hjälpmedel för både jägare och markägare. I ett land där skogsnäring och viltvård har en enorm betydelse är The Great Wilds ambition att ligga i framkant och helt rätt i tiden med sin produkt.​

- Förenklat knyter appen samman markägare med jägare i ett socialt jaktforum. Jakten växer lavinartat och har tagit golfens position i samhället. Samtidigt letar markägare världen över efter nya intäktskällor.

- The Great Wild skall liknas vid en kombination av Facebook och AirBnb med matchning av utbud och efterfrågan och en möjlighet att betygsätta både jägaren och markägaren. Navet i modellen är ett socialt forum där Jägarna kan umgås före och efter jakten. Detta berättar Robert Nathanson, VD för The Great Wild​ för Börsvärlden.

The Great Wilds målsättningar 2017

The Great Wild har satt upp stora målsättningar för det pågående verksamhetsåret. Ett av delmålen är att uppnå 100 000 medlemmar. Vidare planeras en internationell lansering i syfte att utnyttja konceptets skalbarhet. En lansering internationellt kommer att öppna dörren till gigantiska marknader många gånger större än den nordiska. Bland annat USA är en av världens största marknader för jakt.​

En summering av de viktigaste delmålen för 2017 listas nedan:

 • 100 000 användare av appen
 • Nyemission och ägarspridning
 • Förbereda för IPO - listning och handelsstart på lämplig marknadsplats, senast Q1 2018
 • IR-satsning och ökad kommunikation gentemot marknaden
 • Påbörja en internationell expansion mot marknader många ggr större än den Nordiska

Omfattande IR-satsning skall skapa intresse inför planerad listning

En väl genomtänkt synlighetsstrategi och IR-arbete är viktiga faktorer dels för att bolagets aktie efter en planerad listning skall uppnå en motiverad värdering och dels en god omsättning i handeln. The Great Wild har utarbetat och påbörjat en detaljerad digital IR-strategi vars samlade räckvidd överstiger 220 000 potentiella investerare, detta bara i Sverige.​

De viktigaste IR-aktiviteterna och synlighetskanalerna är:

 • Eminova – ansvariga för investerarmemorandum inför kommande nyemission och IPO
 • Stockpicker – årligt IR & synlighetspaket med bolagspresentation, nyemission och Teknisk analys
 • beQuoted – pressrum, löpande nyheter och pressreleaser, videointervjuer
 • Börskollen – synlighet och nyhetsrapportering av relevant info i en av Sverige största och snabbast växande börsappar
 • Börsvärlden/NGM – digitalt synlighetspaket riktat till Börsvärldens och NGM:s gemensamma samarbetsdatabas. Innehållande övergripande nyhetsbevakning, och emissionserbjudandet och efterföljande Tekniska analyser med fokus på kurstriggers.
 • AXIER – ett av Sveriges starkaste mottagarregister av småbolagsinvesterare tillhandahålls av AXIER som kommer att informera om nyemissionen

Investeringserbjudandet i korthet

Emissionsbelopp: 5 mkr 

Övertilldelning: Styrelsen förbehåller sig rätten att vid överteckning besluta om en övertilldelning om maximalt ytterligare 2 mkr i emissionslikvid till föreliggande villkor.

Antal aktier i emissionen: 1 666 666 aktier vid full teckning eller totalt 2 333 332 aktier vid full övertilldelning enligt ovan. De nyemitterade aktierna kommer vid full övertilldelning i föreliggande erbjudande att representera ca 18, 7 % av röster och kapital i Bolaget.

Pre-money värdering: 30,4 mkr

Pris per aktie: 3,00 kr

Teckning och teckningsperiod: Teckning skall ske senast den 15 september 2017. Teckning sker på särskild anmälningssedel som bifogas, eller kan laddas ned på Bolagets hemsida, se.thegreatwild.com eller hos emissionsinstitutet www.eminova.se.

Likviddag: Enligt avräkningsnota, vilken skickas senast efter teckningsperiodens slut.

Handel i aktien: Bolaget planerar för att notera Bolagets aktie vid en lämplig handelsplats, t ex NGM Nordic MTF, under Q4 2017/Q1 2018.

Aktieposter: Aktien kan tecknas i poster om minst 2 000 aktier, därefter i valfritt antal poster om 1 000 aktier var.

Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning. Härvid kan styrelsen fästa avseende vid tidpunkten för inkommen anmälningssedel.

Läs allt om investeringserbjudandet genom att besöka the Great Wilds emissionsrum.

Besök bolagets emissionsrum

Du kan också teckna aktier direkt online med Bank-ID via Tecknaemission.se.

Om The Great Wild

Bransch: Resor och fritid

Marknadsplats: Onoterat

Dela

Rapporter

Evenemang

2017-09-21

Bokslutskommuniké 2016/2017

VD Björn Naumburg presenterar Uni-light på G&W småbolagsfrukost
Plats: Berns, Stockholm
Tid: 11:30
Anmälan: http://www.financialhearings.com/event/10357

2017-09-25

Extra bolagsstämma 2017
klockan 15.00 på bolagets kontor på Vasavägen 3c, Jönköping.

Aktiedagen Stockholm

Företrädesemissionen
Teckningstiden inleds.

2017-09-28

Halvårsrapport 2017
Släpps i september 2017.

Årsstämma 2017
Årsstämman äger rum torsdagen den 28 september 2017 kl. 16.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.

2017-09-29

Årsredovisning 2016 - 2017

Extra bolagsstämma

Nyemission
Sista dag för teckning.

2017-10-02

Årsstämma
Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 2 oktober 2017 klockan 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm

Årsstämma 2017/2018
årsstämman hålls den 2 oktober 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2017-10-03

Nyemission
Sista dag för teckning.

Nyemission
Sista dag för teckning.

2017-10-04

Bokslutskommuniké 2016/2017

2017-10-05

Årsstämma 2017
Årsstämman äger rum den 5 oktober 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

2017-10-09

Företrädesemissionen
Sista dag för teckning.

Kallelse till extra bolagsstämma
Måndagen den 9 oktober 2017, kl. 14.00
Plats: Stockholm Arlanda Airport, Clarion Hotel Arlanda Airport, Tornvägen 2, 190 45 Stockholm-Arlanda, Lokal: Singapore, plan 2

2017-10-11

Extra bolagsstämma

2017-10-13

Extra bolagsstämma

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: