EEVIA HEALTH PLC: FLAGGING NOTIFICATION OF CHANGE OF HOLDINGS BY CEO

Stein Ulve, the CEO of Eevia Health Plc, ("Eevia" or "The Company"), subscribed for 489 996 shares in the preferential rights issue, which Eevia concluded on November 17th. The equity issue was for 14 376 015 shares and was fully subscribed. Stein Ulve had 1 907 500 subscription rights, but he subscribed for 489 996 shares. Consequently, he was diluted under the flagging threshold of 10%.

EEVIA HEALTH PLC: FLAGGING NOTIFICATION OF NEW SHAREHOLDING

Eevia Health Plc ("the Company" or "Eevia") has become aware that Marizoe Actives S.L. from Madrid, Spain has subscribed for 1 517 459 shares in the preferential rights issue, which Eevia concluded on November 17th. The equity issue was for 14 376 015 shares and was fully subscribed, leading to a new total of shares of 30 349 371. Marizoe Actives S.L. had no shares before the issue and with the subscription, Marizoe has 5.01% of the new outstanding shares.

Vicore meddelar att den första patienten inkluderats i COMPANION; en pivotal studie av en digital terapi för patienter med lungfibros
  • Den första randomiserade kliniska studien med en digital terapi (DTx) för att hantera de psykologiska konsekvenserna av att leva med lungfibros
  • Första patienten inkluderad i den pivotala studien som genomförs i USA. Resultat från studien förväntas under fjärde kvartalet 2023
  • Stödjer utvecklingen av en produktportfölj med ett uttalat helhetsperspektiv inom ovanliga lungsjukdomar

Stockholm, 5 december, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar att bolaget lanserat den pivotala fasen av COMPANION, den första kliniska studien av en digital kognitiv beteende terapi (dKBT) för patienter med lungfibros.

DELTAGARE I DOXAS INCITAMENTSPROGRAM 2018/2022 TECKNAR AKTIER

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") meddelar idag att deltagarna i Bolagets incitamentsprogram 2018/2022 har valt att utnyttja möjligheten att teckna aktier i Doxa.

AAC Clyde Space wins 5-year contract worth 6.1 MSEK

2022-12-02 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has won a contract to maintain radiometers in the telescopes of the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Chile. The contract runs for five years and is worth 574 kEUR (approx. 6.2 MSEK).

SMRTEC ökar takten av installationer tillsammans med Zesecs produkter och tjänster

Zesecs samarbetspartner SMRTEC ser en ökad efterfrågan av Zesecs produkter och tjänster

Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 augusti - 31 oktober

Time People Group uppvisar en omsättning på 85,5 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,6 MSEK vilket innebär en ökad omsättning med 20 % men en resultatförsämring om 32 % jämfört med samma period förra året.

Förändring i Mangolds Ledningsgrupp

Från och med den 1 mars 2023 tar Mangold Fondkommission ABs ("Mangold") nya General Counsel, Oscar Hagman plats i Ledningsgrupp.

Charge Amps elbilsladdare nu styrbar med Ferroamps EnergyHub

När allt fler elnätsbolag tar betalt baserat på förbrukningstopparna kan elbilsladdning bli en dyr historia. Genom smart styrning med Ferroamps EnergyHub kan topparna begränsas. Nu är Charge Amps elbilsladdare Halo kompatibel med systemet vilket gör funktionen tillgänglig för fler.

Beslutet på den extra bolagsstämman i Eniro den 12 september 2022 om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B har klandrats

På den extra bolagsstämman i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") den 12 september 2022 beslutade stämman bl.a. om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B. Beslutet har nu klandrats av Kapatens Investment AB.

Arctic Minerals förvärvar 100% av kopparprojektet Peräpohja i Finland genom ett royaltyavtal med Rio Tinto, vilket ersätter tidigare joint venture-avtal

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") förvärvar 100% av kopparprojektet Peräpohja i Finland ("Projektet") genom ett royaltyavtal ("Royaltyavtalet") med Rio Tinto-gruppen ("Rio Tinto"). Projektet består utav 24 malmletningstillstånd och ansökningar om totalt 1 120 km2 (112 000 hektar). Projektet har fram tills nu ägts gemensamt av Arctic Minerals och Rio Tinto i ett joint venture. Royaltyavtalet ersätter nu tidigare joint venture avtal som därigenom avslutas. Genom Royaltyavtalet får Rio Tinto rätt till en royalty om en procent av intäkterna från eventuell produktion från Projektet. Ingen kontant ersättning utgår för förvärvet av Projektet.

Eevia Health Plc received small initial sales order for Feno-Sambucus™ from Australia

Eevia Health ("Eevia" or "The Company") received a start order for the Feno-Sambucus™ worth SEK 110 000 from its Australian distributor Ingredient Plus. The order is a new start order for an Australian brand owner.

Correction: SMART VALOR publishes the company's Q3 Report for 2022

The previous press release did not include the report correctly. The report is now included as a PDF attachment.

Plexian AB (publ) offentliggör EU-tillväxtprospekt med anledning av förestående företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") publicerar EU-tillväxtprospekt med anledning av den företrädesemission av units, inkluderande aktier och teckningsoptioner av serie TO 7, som beslutades av extra bolagsstämman den 30 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted