Listning av värdepapper

Bolag kan ansöka om att sina aktier eller andra värdepapper tas upp till handel på OTC-listan.

Varför OTC-listan?

Det finns många skäl till erbjuda handel i ett värdepapper.

 • Som förberedelse inför notering på MTF eller börs.
 • När ägarspridningen är liten.
 • När värdepapperet i sig är ovanligt, t.ex. inlösenaktier.
 • Om bolaget avnoterats från större lista och det fortfarande finns aktier ute i marknaden.
 • När informationsrutinerna inte uppfyller de större listornas krav.
 • Om någon vill erbjuda uppköp.

Hur gör man för att bli listad?

Bolaget ska vara publikt.

Värdepapperet som ska handlas måste vara registrerat hos Euroclear (eller motsvarande) och utan hembudsförbehåll.

Ett VP-institut (värdepappersinstitut) måste åta sig att sköta handeln i värdepapperet, en så kallad marknadsplats. beQuoted samarbetar med flera stycken.

Efter ansökan gör marknadsplatsen och beQuoted en granskning av förutsättningarna.

Sponsorhandel

Sponsorhandel är en service till investerare som vill att det ska finnas handel i ett onoterat bolags aktier (men där bolaget självt inte ansökt om handel).

Sponsorn

 • Sponsorn är personen (fysisk eller juridisk) som ingått avtalet med marknadsplatsen.
 • Eftersom bolaget inte har någon skyldighet att offentliggöra information och inte heller har något avtal med beQuoted om information, kommer beQuoted inte med lätthet få någon insyn i bolaget och aldrig i förväg när en händelse inträffar. Sponsorn lovar att ”efter bästa förmåga” ge beQuoted de upplysningar som beQuoted anser sig behöva om bolaget och det listade värdepapperet för att bedriva handeln.
 • Sponsorn (inkl alla fysiska personer i beslutandeställning om det är en juridisk person) riskerar vara insider ifall bolaget inte offentliggör information som Sponsorn känner till. Sponsorn (inkl alla fysiska personer i beslutandeställning om det är en juridisk person) får då inte själv handla i värdepapperet.

 

Bolagsövervakning

 • Marknadsplatsen har ensam rätt att pröva och bedöma om Sponsorn är lämplig som Sponsor och bolaget lämpligt för handel.
 • Marknadsplatsen har ensam rätt att när som helst besluta om observationslistning eller handelsstopp.
 • Marknadsplatsen har ensam rätt att besluta om avlistning.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted