BQ Broker

BQ Broker är en marknadsplats för handel i värdepapper utanför börser och MTF:er. Detta sker primärt genom att förmedla köp- och säljintressen mellan värdepappersinstitut, vilka i sin tur avslutar affärerna sinsemellan.

BQ Broker är ett varumärke som ägs av beQuoted.

Värdepapperstillstånd

beQuoted AB (556589-0919) är anknutet ombud till Nord Fondkommission AB (556832-1342), www.nordfk.se, vilket ger beQuoted möjlighet att tillhandahålla följande tillståndspliktiga investeringstjänster utifrån lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden:

  • mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument,
  • placering av finansiella instrument utan fast åtagande

Nord Fondkommission är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som beQuoted genom sin verksamhet som anknutet ombud uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden i samband med utförande av ovanstående investeringstjänster. Notera de allmänna villkoren beQuoteds Servicevillkor.

Öppettider

Order tas emot mellan kl 9.00 och 17.00.

Kontakt

Telefon: 070-200 60 48

E-post: bqbroker@beQuoted.com

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted