emissioner Time People Group

Specialistkonsulter går till börsen

- Teckna Time People Group senast 10 november

Time People Group genomför en nyemission inför planerad listning på NGM Nordic MTF. beQuoted har pratat med vd Magnus Lönn om bolagets framtida mål.

En koncern av specialister

Time People Group är en specialistkonsultkoncern med fokus på områdena, finans, offentlig sektor och retail. Bolaget är skuldfritt och har genererat kontinuerlig vinst i över 10 års tid, både i hög- och lågkonjunktur.

Koncernen med 4 dotterbolag omsatte under föregående verksamhetsår 108 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 15 miljoner kronor. Ungefär hälften av omsättningen kommer från finanssektorn och resterande del är ganska jämnt fördelad mellan offentlig sektor och retail.

 De senaste 18 månaderna har Time People Group inlett en expansion och som en del i den här utvecklingen tar nu bolaget steget in på börsen.

 -Nu vill vi öka tillväxttakten och det är därför vi genomför nyemissionen, säger Magnus Lönn.

Rekryterad börserfarenhet

Inför noteringen har både ledning och styrelse förstärkts med nödvändig börserfarenhet. Magnus Lönn tog över som vd under förra året, efter 10 år på Nasdaq där han innehaft flertalet chefspositioner.

Bo Nordlander anslöt tidigare i år som styrelseordförande, han är sedan tidigare styrelseordförande i bolaget Formpipe som är noterat på Stockholmsbörsen. Han var även fram till förra året vd för SIX Financial Information.

Fyller på kassan med siktet på förvärv

Under oktober - november genomförs en ägarspridning inför notering på NGM. Syftet med noteringen är att underlätta incitamentsprogram, synliggöra bolaget och att förbättra möjligheterna för framtida förvärv.

Teckningskursen är satt till 19 kronor per aktie, motsvarande en värdering av bolaget på 114 miljoner kronor före emissionspengarna. Teckningstiden löper fram till den 10 november.

Ytterligare information om Time People Group och nyemissionen kan laddas ned från: 

http://investor.timepeoplegroup.com/emissionen/


Samordningseffekter ger kostnadsfördelar

Time People Groups olika dotterbolag erbjuder specialistkonsulter inom IT och förändringsledning. Bolagens konsulter tillför kompetens och erfarenhet, de verkar i roller som rådgivare, utredare, strateg, mentor, utbildare och tjänsteleverantör. Bolagen arbetar med separata projekt men när behov uppstår kan ett annat bolag inom koncernen bistå med kompletterande kompetens.

Magnus lönn berättar att moderbolaget bistår dotterbolagen med administration av gemensamma funktioner som rekrytering, ekonomi, infrastruktur samt lokaler. De fyller också en mer operativ roll genom att samordna insatser inom marknadsföring och koordinera försäljning inom koncernen.

Objektfabriken är det största dotterbolaget med ungefär hälften av koncernens anställda, de består av experter inom krav, test och metodområdet. Giraff är specialister inom avancerad systemutveckling och IT-projektledning.

Efftre arbetar inom förändringsledning och förändringsarbete i IT-intensiva organisationer och företag. Crio är ett bolag som Time People Group startat upp internt, de hjälper offentlig sektor att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Marknad under snabb förändring

Time People Group agerar inom det som kallas IT-tjänstemarknaden som står för två tredjedelar av den totala IT-marknaden. Det är en marknad som enbart i Sverige beräknas omsätta 105 miljarder SEK under 2017.

Idag läggs 74 procent av alla medel kopplade till IT på drift och förvaltning. Det är en del som beräknas stå för endast 50 procent inom 3 år, vilket kommer möjliggöra styrning av IT-budgetar mot mer utveckling och innovation.

Det blir allt svårare för företag att själva sitta på all kompetensen som krävs. Därför beräknas behovet av konsulter vara stort även fortsättningsvis, då verksamheter blir mer dynamiska behöver du kunna växla in och ut resurser snabbare.

Bolaget står inte och faller med en enskild kund

Time People Group verkar mot kunder inom flera branscher, vilket leder till att risken att drabbas hårt under konjunkturnedgångar inte är speciellt hög. Ingen enskild kund står heller för så stor del av omsättningen att ett uppsagt kontrakt skulle vara kritiskt för övriga verksamheten.

Time People Group har inom IT-tjänstemarknaden byggt upp en stabil kundbas med över 150 företag och organisationer som gör återkommande affärer med koncernen.

Kunderna är ofta större organisationer med komplexa informationsmiljöer, ofta transaktionsintensiva och med höga tillgänglighetskrav. Bland de större kunderna under 2016 återfinns bolag som Swedbank, Nasdaq, Skandia, TUI, SL och Skatteverket.

Förvärv ska skapa synergieffekter

Time People Groups övergripande mål är att växa långsiktigt med bibehållen kvalitet och lönsamhet. Tillväxten ska dels ske organiskt i befintliga bolag, genom start av nya verksamheter och genom förvärv av kompletterande företag.

Time People Group söker aktivt efter förvärvskandidater som antingen ska förstärka eller bredda befintlig verksamhet. Förvärvsstrategin är långsiktighet, samt att varje ny del ska skapa synergieffekter och tillväxt för hela koncernen.

-Styrkan i Time People Group är att organisationsstrukturen är utformad för att enkelt och effektivt kunna integrera nya bolag, säger Magnus Lönn.

Om Time People Group

Bransch: Teknik

Marknadsplats: Nordic SME

Time People Group är en koncern av olika specialistbolag. Målet är att växla upp tillväxttakten och fylla på med fler dotterbolag.

Time People Group är en koncern av olika specialistbolag. Målet är att växla upp tillväxttakten och fylla på med fler dotterbolag.

Time People Group bjuder in till bolagskväll

8 november 2017, kl 18.00
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 Stockholm.

Obligatorisk föranmälan till: [email protected]

Time People Group genomför en nyemission

Fakta om nyemissionen

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2023-01-31

Företrädessemission
Sista dag för teckning.

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-01

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2023-02-02

Extra bolagsstämma

2023-02-03

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2023-02-08

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-09

Bokslutskommuniké 21/22

2023-02-10

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-13

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-14

Bokslutskommuniké för perioden maj - dec 2022

Extra bolagsstämma

2023-02-15

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Nyemission
Sista dag för teckning.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted