emissioner

Närliggande milstolpar i projektportföljen

Teckna NeuroVive senast den 24 april

NeuroVive Pharmaceuticals projektportfölj inom mitokondriell medicin står inför flera milstolpar 2018. Nu genomförs en nyemission för att finansiera den fortsatta utvecklingen av projekten samtidigt som en utlicensiering av bolagets kandidat inom fettlever förbereds.

Nyemission finansierar fortsatt utveckling

Under april genomför NeuroVive Pharmaceutical en nyemission om cirka 78 miljoner kronor i syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt NeuroStat och KL1333.

Båda projekten står inför milstolpar innevarande år. För projektet som avser behandling av akut hjärnskada, NeuroStat, handlar det om att påbörja en effektstudie under andra halvan av året. I fjol rapporterades positiva resultat i experimentella studier.

Parallellt pågår en klinisk fas I-studie på bolagets läkemedelskandidat KL1333 för behandling av medfödd mitokondriell sjukdom. NeuroVive räknar med att ha resultat från studien under första halvåret i år för att sedan kunna påbörja en fas Ib-studie under andra halvåret 2018.

Nyemissionen, som sker med företräde för befintliga aktieägare, är säkerställd till 70 procent, motsvarande 55 miljoner kronor. Erbjudandet innehåller även en teckningsoption som vid fullteckning senare i år kan tillföra bolaget ytterligare cirka 37 miljoner kronor.

Sista dag för teckning i nyemissionen är tisdagen den 24 april.

Mer information om bolaget och nyemissionen

http://neurovive.emissioner.se

Mitokondriell medicin

NeuroVive Pharmaceutical är ett specialistläkemedelsbolag som arbetar med läkemedelsutveckling inom mitokondriell medicin. Mitokondrierna är cellens kraftverk i vilka mat och syre omvandlas till energi. Mitokondrierna skyddar även celler och kontrollerar celldöd.

Bolagets huvudprojekt är nämnda NeuroStat och KL1333.

NeuroStat mot akut hjärnskada

NeuroStat utvecklas för att behandla akut hjärnskada som kan uppstå i samband med svår skallskada, exempelvis vid idrotts- eller trafikolyckor. I det akuta skedet uppstår celldöd och hjärnvävnad dör. I det efterföljande förloppet fortsätter hjärnvävnaden att dö.

- Vi har visat att när vi ger NeuroStat i ett tidigt skede minskar hjärnskadevolymen. Därmed kommer även de symptom som är kvar efter hjärnskadan att minska, säger vd Erik Kinnman.

Det finns i dagsläget ingen hjärncellsskyddande behandling för akuta hjärnskador. NeuroVive siktar på att starta upp en klinisk fas II effektstudie på NeuroStat under andra halvåret 2018. Marknadsgodkännande bedöms som möjligt 2025.

Medfödda mitokondriella sjukdomar

KL1333, bolagets andra huvudprojekt, adresserar ärftliga defekter i cellernas mitokondrier. Defekterna leder till en kontinuerlig försämring av funktion i olika organ. Syndromen är mycket ovanliga men svåra och det är ofta barn som drabbas.

NeuroVives läkemedelskandidat KL1333 ökar energiproduktionen och ger en nybildning av mitokondrier. En första klinisk fas I-studie pågår och resultat väntas under första halvåret i år. Nästa kliniska studie planeras till andra halvåret 2018.

Tvåfrontsstrategi

NeuroVive arbetar enligt vad bolaget kallar en tvåfrontsstrategi. Erik Kinnman förklarar:

- Med det menar vi att vi har ett fokus på särläkemedel när det gäller projekt som vi vill ta hela vägen till marknaden. Där har vi en ambition att när vi kan få projekt på marknaden också bygga en egen marknadsföring och distributionsorganisation, åtminstone i vissa delar av världen.

När det gäller den andra delen av tvåfrontsstrategin fokuserar den på att utveckla projekt till preklinisk nivå för att därefter utlicensiera dessa till en partner som genomför kliniska studier och tar projektet till marknaden.

- Genom att söka möjligheter inom områden där det inte finns några behandlingar kan vi på det här sättet bygga värde med ganska lite investeringar, fortsätter Erik Kinnman.

Fettleverprojekt utvecklat till preklinisk nivå

Ett sådant projekt NeuroVive utvecklat till preklinisk nivå är läkemedelskandidaten NV556 mot fettlever, en sjukdom intimt förknippad med fetma- och diabetesutvecklingen i världen. Cirka 3 – 5 procent av USA:s befolkning har fettlever med leverskada.

Erik Kinnman talar om en tyst sjukdom som kan liknas vid blodtrycksförhöjning eller blodfettsförhöjning, något man inte känner av i början av sjukdomen men som kan utvecklas till en inflammation och i förlängningen skrumplever utan att det behöver finnas alkohol med i bilden.

Det finns i dagsläget inga godkända läkemedel för behandling av fettlever med leverskada.

- Vi har visat att NV556 fungerar i experimentella modeller. Det är säkert, det går att ge i tablettform och vi har producerat det i stora volymer. Vi tror att vi har tillräcklig dokumentation för att kunna licensiera ut det här i mitten av 2018 och vi är väldigt aktiva och talar med potentiella partners nu.

Utlicensiering en kvalitetsstämpel

I och med den växande, globala problematiken med fetma, diabetes och i förlängningen fettlever, och samtidigt bristen på godkända behandlingar, söker läkemedelsbolagen efter lovande projekt inom området att utveckla.

Flera affärer med projekt liknande NV556 har genomförts till förskottsbetalningar om 30 – 100 miljoner dollar, berättar Erik Kinnman.

- Sedan följer också milstolpebetalningar och royalties. Det har således ett stort ekonomiskt värde och visar vi att NV556 är tillräckligt bra för att få ett avtal på plats så ger det också en klar indikation på att den forskning som vi gör är av hög nivå och högt värde, säger han avslutningsvis.

Om NeuroVive

Bransch: Sjukvård

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

NeuroVive Pharmaceutical utvecklar läkemedel inom mitokondriell medicin. Bolagets huvudprojekt är NeuroStat för behandling av akut hjärnskada, och KL1333 för behandling av medfödd mitokondriell sjukdom.

NeuroVive Pharmaceutical utvecklar läkemedel inom mitokondriell medicin. Bolagets huvudprojekt är NeuroStat för behandling av akut hjärnskada, och KL1333 för behandling av medfödd mitokondriell sjukdom.

NeuroVive bjuder in till informationsträffar

19 april 2018

Bolagspresentation i Göteborg

Centralhuset, Nils Ericsonsplatsen 4, Göteborg, kl 17.00.

Anmälan

NeuroVive genomför en nyemission

Fakta om nyemissionen

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2022-11-30

Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q3 2022

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Presentation

Plats: GRAND HÔTEL, Stockholm (live eller digitalt)

Presentatör: Luis


Redeye Technology Day 2022

Redeye Technology Day 2022

Redeye Technology Day 2022

Redeye Technology Day 2022

Nyemission
Teckningstiden inleds.

Redeye Technology Day 2022

Onsdag den 30 november kommer JonDeTechs vd Dean Tosic och Chief Product Officer (CPO) Karin Thurberg att vara med för en Q&A-session på Redeyes Technology Day. Klockan 10:50 svarar de på frågor om bolaget och dess utveckling. Frågestunden livesänds och kan följas på: Redeye Technology Day 2022. (https://www.redeye.se/events/850950/redeye-technology-day-2022)

Redeye Technology Day 2022 sker inom ramen för ett nytt format där bolagspresentationerna förinspelas och tillgängliggörs innan själva live-eventet. För att se JonDeTechs presentation klicka HÄR eller besök https://www.redeye.se/video/company-prerecorded-presentation/866052/jondetech-sensors.

Presentationen och Q&A-sessionen kommer att finns tillgänglig i efterhand hos Redeye samt på bolagets hemsida.


2022-12-01

Small Cap Growth Virtual Investor Conference

Läs mer på www.virtualinvestorconferences.com 

Presenterare: Luis


Investerarpresentation hos ProHearings

Presentation och frågestund sänds live via länk på www.prohearings.com.


2022-12-02

Delårsrapport Q2

2022-12-05

Extra bolagsstämma

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2022-12-06

Extra bolagsstämma

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted