emissioner MedicPen

"Marknaden är mogen för Medimi"

- Teckna MedicPen senast den 13 maj

MedicPen genomför en nyemission för att finansiera fortsatta satsningar i bland annat Danmark och USA. beQuoted har talat med vd Anders Skarman om bolagets projekt och operativa mål för 2016. 

Nya operativa mål för 2016

MedicPen genomför en nyemission för att kunna skruva upp ambitionsnivån i flera projekt och marknader. Bolagets målsättningar har sammanställts i ett antal operativa mål för 2016. 

Till målen hör att etablera bolaget på minst en ny europeisk marknad, få ett amerikanskt partneravtal på plats och starta försäljning av Medimi till svenska kommuner och landsting. Vidare ska det pågående projektet på Bornholm utvecklas och pilotstudie genomföras.

- Målen är högt ställda men fullt realistiska. Vi jobbar stenhårt i våra projekt i Danmark och Ungern, vi har flera pågående dialoger i Sverige och en tydlig plan för USA, säger Anders Skarman inledningsvis.

Nyemissionen om 11,6 miljoner kronor sker med företräde för befintliga aktieägare. Teckningskursen är satt till 1,20 kronor per aktie, motsvarande en värdering av bolaget på 83 miljoner kronor före emissionspengarna. Teckningstiden löper fram till den 13 maj.

Ytterligare information om MedicPen och nyemissionen kan laddas ned från:

http://www.bequoted.com/emissioner/fakta-om-medicpens-nyemission/

Förhoppningar om pilotstudie på Bornholm efter sommaren

På danska Bornholm arbetar MedicPen med ett projekt där funktionstester av bolagets nya, stationära tablettdispenser Medimi Smart nyligen påbörjats.

Produkten är framtagen för att möta behoven hos äldre med komplexa medicineringsscheman men som inte behöver en mobil tablettdispenser. För första gången kopplas Medimi direkt mot patientjournalsystem. Målet är att integrera produkten i befintliga vårdsystem och -rutiner.

Anders Skarman uppger att pilotstudien kommer att komma igång under sommaren då laboratorietester och inledande funktionstester fallit väl ut.

Omsättningsmål 50 miljoner kronor om tre år

MedicPens målsättning är att inom en treårsperiod nå en årsomsättning på 50 miljoner kronor i Danmark. Det ska ställas mot att bolaget omsatt knappt 1 miljon kronor de senaste fem åren.

Omsättningsmålet baseras på att MedicPen kommer igång med försäljning till de kommuner som visat intresse för projektet, förklarar Anders Skarman för beQuoted.

- Flera kommuner följer projektet och menar att situationen på Bornholm, med en stor andel äldre och skenande kostnader för hemvård, speglar situationen i deras egna kommuner. Att anställda fler sköterskor som gör hembesök hos patienterna blir alldeles för dyrt så de söker efter rationella alternativ.

Enligt MedicPens beräkningar betalar sig investeringen i Medimi på 8 - 10 månader för kommunerna, givet höjningen av patienternas medicinska följsamhet och en mer effektiv medicinhantering och användning av sjukvårdsresurser.

Svenskt intresse för Medimi och Smart

Parallellt med projektet på Bornholm och diskussionerna med danska kommuner och landsting har MedicPen intensifierat bearbetningen av svenska kommuner och landsting med målet att få igång försäljning innevarande år.

Behovsbilden i Sverige är snarlik den i Danmark. Det handlar om att förmedla vikten av medicinsk följsamhet, resonerar Anders Skarman. Han uppger att bolaget för samtal med flera svenska motparter som visat intresse för både Medimi och Medimi Smart.

Nytt initiativ för att hitta amerikansk partner

MedicPen har under flera års tid bearbetat den amerikanska marknaden. Konsultbolaget Trial Acceleration Institute (TAI), med fokus på marknadsföring och kliniska prövningar, har anlitats för att marknadsföra MedicPens tablettdispensers.

- Sedan januari i år har den här strategin ändrats. TAI har uppdragits att börja leta efter en lokal partner för att vi ska få verklighetsbaserad erfarenhet i USA, bland annat genom att göra en prövning, fortsätter Anders Skarman.

"Amerikanska mål om följsamhet en fördel"

Medimi är sedan tidigare registrerad och godkänd av amerikanska läkemedelsverket FDA. I mars meddelades att produkten godkänts av USA:s fjärde största operatör Sprint för uppkoppling i deras nät. Operatören arbetar aktivt med att utveckla lösningar inom så kallad e-hälsa.

- En betydande del av emissionspengarna kommer att användas till marknadsföring och tillverkning av Medimi-enheter med CDMA. Fördelen med USA är att vissa delstater redan har mål om medicinsk följsamhet. Nås inte uppsatta nivåer hotar böter. De har ett annat tänk på området.

"Vi behöver fler referenser"

På frågan vad han ser som allra viktigast för MedicPen under 2016 nämner Anders Skarman partneravtal i USA och att projektet på Bornholm övergår i pilotstudie. Bolaget inväntar resultat från en tidigare genomförd studie i Ungern. Just studier är något han trycker extra på.

- Fler måste få möjlighet att prova våra produkter för vi behöver referenser. Samtidigt menar vi att marknaden är mogen för att ta in nya innovationer som Medimi för att höja följsamheten. Det finns stora besparingar att hämta på området och vi kan erbjuda ett kostnadseffektivt verktyg.

Om MedicPen

Bransch: Sjukvård

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

MedicPen säljer automatiserade tablettdispensers, den mobila Medimi och stationära Medimi Smart. Målgrupper är bland andra kommuner och landsting samt läkemedelsbolag.

MedicPen säljer automatiserade tablettdispensers, den mobila Medimi och stationära Medimi Smart. Målgrupper är bland andra kommuner och landsting samt läkemedelsbolag.

Bristande följsamhet i medicinering kostar. 23 procent av alla vårdhemsinläggningar av patienter över 65 år beror på felaktigt intag av mediciner enligt uppgifter från WHO.

Bristande följsamhet i medicinering kostar. 23 procent av alla vårdhemsinläggningar av patienter över 65 år beror på felaktigt intag av mediciner enligt uppgifter från WHO.

MedicPen bjuder in till investerarträff

28 april kl 17:30

Aktiespararna Lund
Elite Hotel Ideon,
Scheelevägen 27, Lund

MedicPen genomför en nyemission

Fakta om nyemissionen

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-06-24

Årsstämma

Årsstämma

Klockan 10.00 i Skills Corporate Finance lokaler på Riddargatan 13 A i Stockholm.


Listing at Nasdaq First North

2021-06-25

Årsstämma

2021-06-29

Delårsrapport 1 februari - 30 april 2021 (Q4)

Årsstämma

Årsstämma 2021

Presentation vid Nordic Biotech Summit

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm

2021-06-30

Bokslutskommuniké

Avstämningsdag utdelning

Fortsatt årsstämma

Lipigon medverkar på FS Markets Investerarmötet

Kl. 17.30 kommer Lipigon Pharmaceuticals AB att medverka på FS Markets Investerarmötet-Live. VD Stefan K. Nilsson presenterar bolaget och kommande milstolpar.

Följ presentationen här


2021-07-02

Företrädesemission av units
Sista dag för teckning.

2021-07-05

Extra bolagsstämma

2021-07-06

Nyemission
Sista dag för teckning.

2021-07-07

Extra bolagsstämma

2021-07-08

Delårsrapport mar-maj 20/21

2021-07-12

Delårsrapport Q2 2021

Avstämningsdag utdelning

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted