emissioner Petrotarg

Ginger Oil byter preffar mot stamaktier

Som en del i omstruktureringen i Ginger Oil erbjuds innehavarna av bolagets preferensaktier att byta dessa mot nyemitterade stamaktier. Acceptperioden löper fram till fredagen den 26 augusti.

För varje innehavd preferensaktie erhålls två stamaktier. När styrelsen fattade beslut om villkoren för erbjudandet handlades preferensaktierna till 8,75 kronor och stamaktierna till 5,25 kronor. Innehavarna av preferensaktier erbjuds således ett premium om 20 procent för sina preferensaktier enligt erbjudandet.

Erbjudandet har på förhand accepterats av innehavare till 25 procent av preferensaktierna.

Bolaget menar att aktiebytet delvis kompenserar innehavarana av preferensaktier för uteblivna ränteutbetalningar samtidigt som det, om det nyttjas fullt ut, innebär en besparing för bolaget om 1,4 miljoner kronor avseendes räntor och administration kopplat till preferensaktierna.

Sista dag i acceptperioden är fredagen den 26 augusti. Efter acceptperiodens slut avnoteras preferensaktierna från First North.

Erbjudandehandlingar hämtas här

Om Petrotarg

Bransch: Olja och gas

Marknadsplats: Onoterat

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2020-10-21

Bokslutskommuniké 2019 / 2020

Årsstämma 19/20

2020-10-22

Årsredovisning 2019/2020

Delårsrapport juli - september 2020

Delårsrapport Q3

Delårsrapport Q3 2020

Delårsrapport Q3 2020

2020-10-23

Delårsrapport Q3 2020

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

2020-10-27

Delårsrapport Q3 2020

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2020-10-28

Delårsrapport Q3 2020

Extra bolagsstämma

2020-10-29

Delårsrapport Q3 2020

Årsstämma


2020-10-30

Bokslutskommuniké 2019-2020

Publiceras oktober 2020.


Delårsrapport Q3 2020

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted