emissioner Capacent

Förvärvssugen managementkonsult till First North

Capacent med rötter i ABB Financial Consulting har genomfört en ägarspridning och kliver inom kort in på First North. Syftet med noteringen är att stärka bolagets profil och underlätta tilltänkta förvärv.

Managementkonsulten Capacent med kontor i Sverige och Finland omsatte 138 miljoner kronor under fjolåret. Med en genomsnittlig tillväxt på 12 procent på årsbasis växer bolaget snabbare än den nordiska managementkonsultmarknaden som helhet.

Bolaget kombinerar digital kompetens med strategisk rådgivning för att på så sätt kunna erbjuda tjänster på alla nivåer i kundföretagen. Bland kunderna märks företag som Outokumpu, Stena Line och Folksam.

Den positiva utvecklingen i Capacent har fortsatt under 2015. Omsättningen första halvåret uppgick till 80 miljoner kronor (73,6) med ett resultat efter finansnetto på 9,5 miljoner kronor. Bolagets bedömning är att omsättningen andra halvåret 2015 kommer överstiga omsättningen motsvarande period 2014.

Bolagets mål är att fortsätta växa snabbare än den nordiska konsultmarknaden som helhet. Organisk tillväxt ska kompletteras med nya förvärv. Bolaget har genomfört tre förvärv den senaste femårsperioden.

Under september genomfördes en ägarspridning där 370.370 aktier såldes ut till allmänheten för 27 kronor styck. Erbjudandet omfattade 10 miljoner kronor och tack vare det stora intresset utnyttjades övertilldelningsoptionen om 333.333 aktier till fullo. Första handelsdag på First North är den 2 oktober.

Om Capacent

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2020-06-03


Extra bolagsstämma

2020-06-04

Årsstämma

Årsstämma 2020

Företrädesemission

Teckningstiden inleds. 


2020-06-05

Nyemission

Sista dag för teckning. 


Sista dag för handel med inlösenaktier

2020-06-08

Årsstämma 2020

Småbolagsdagen

Presentation på Småbolagsdagen

VD Andrew Spry presenterar kl 13.45-14.15


Småbolagsdagen

Småbolagsdagen

2020-06-09

Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma 2020

Årsstämma

Avstämningsdag för inlösen av inlösenaktier

Nyemission
Teckningstiden inleds.

Småbolagsdagen

VD Tony Andersson presenterar 09.00-09.30


Småbolagsdagen

VD Göran Beijer presenterar 11.15-11.45


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär