emissioner Capacent

Förvärvssugen managementkonsult till First North

Capacent med rötter i ABB Financial Consulting har genomfört en ägarspridning och kliver inom kort in på First North. Syftet med noteringen är att stärka bolagets profil och underlätta tilltänkta förvärv.

Managementkonsulten Capacent med kontor i Sverige och Finland omsatte 138 miljoner kronor under fjolåret. Med en genomsnittlig tillväxt på 12 procent på årsbasis växer bolaget snabbare än den nordiska managementkonsultmarknaden som helhet.

Bolaget kombinerar digital kompetens med strategisk rådgivning för att på så sätt kunna erbjuda tjänster på alla nivåer i kundföretagen. Bland kunderna märks företag som Outokumpu, Stena Line och Folksam.

Den positiva utvecklingen i Capacent har fortsatt under 2015. Omsättningen första halvåret uppgick till 80 miljoner kronor (73,6) med ett resultat efter finansnetto på 9,5 miljoner kronor. Bolagets bedömning är att omsättningen andra halvåret 2015 kommer överstiga omsättningen motsvarande period 2014.

Bolagets mål är att fortsätta växa snabbare än den nordiska konsultmarknaden som helhet. Organisk tillväxt ska kompletteras med nya förvärv. Bolaget har genomfört tre förvärv den senaste femårsperioden.

Under september genomfördes en ägarspridning där 370.370 aktier såldes ut till allmänheten för 27 kronor styck. Erbjudandet omfattade 10 miljoner kronor och tack vare det stora intresset utnyttjades övertilldelningsoptionen om 333.333 aktier till fullo. Första handelsdag på First North är den 2 oktober.

Om Capacent

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-03-04

Delårsrapport 1 november 2020 - 31 januari 2021 (Q3)

2021-03-05

Årsstämma 2021

Extra bolagsstämma

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

2021-03-09

Bokslutskommuniké 2020

Företrädesemission

Teckningstiden inleds.


Cyxone presenterar på BioStock Live den 9 mars 2021

2021-03-10

Bokslutskommuniké

Årsstämma

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Extrainsatt investerarevent

Den senaste tiden har Chordate Medical uppmärksammats i allt fler sammanhang – nyligen återupptogs bolagets patientstudie på behandlingstekniken för migrän, samtidigt som flera av bolagets största aktieägare aviserat ökat innehav.

Mot den bakgrunden vill Västra Hamnen och Chordate ge befintliga och nya intressenter möjligheten att få en uppdatering av dagsläget och ställa frågor direkt till vd Anders Weilandt. Anders Weilandt medverkar därför på ett extrainsatt investerarevent med en Q&A den 10 mars, klockan 10:00-10:30.

Chordate Medicals patenterade behandlingar mot kronisk migrän står inför slutfasen av en avgörande patientstudie som nyligen återupptogs efter en paus på grund av pandemin. Samtidigt har bolaget fortsatt med ett aktivt försäljningsarbete av den CE-märkta rinit-behandlingen på flera nyckelmarknader såsom Italien och Saudiarabien.

Tid: Onsdag 10 mars kl 10:00 – 10:45

Anmälan: https://attendee.gotowebinar.com/register/822300970513861135

Länk till själva webbsändningen e-postas till registrerad e-postadress.

En inspelning av sändningen finns i efterhand tillgänglig på Chordates webbplats och på Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal.

Chordate Medical och Västra Hamnen Corporate Finance önskar er varmt välkomna!


2021-03-11

Bokslutskommuniké 2020

2021-03-17

Teckningsoptioner serie 2021 (TO2)

De teckningsoptioner av serie 2021 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Dicot under teckningsperioden från och med den 17 mars 2021 till och med den 31 mars 2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 mars 2021 till och med den 15 mars 2021. 


2021-03-18

Bokslutskommuniké 2020

Extra bolagsstämma


2021-03-19

Årsredovisning 2019/2020

Utkommer under vecka 12 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted