emissioner Zhoda Investments

Fakta om Zhoda Investments nyemission

Sista dag för teckning är fredagen den 1 juni

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 17 maj - 1 juni 2018.
  • Teckningskursen är 0,08 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 1 befintlig aktie av Serie A ger rätt att teckna 2 nya aktier av Serie A. 1 befintlig aktie av Serie B ger rätt att teckna 2 nya aktier av Serie B.
  • Nyemissionen uppgår till 20,9 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser säkerställd till 47 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 66 procent av företaget.
  • Värdering 10,5 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2023-02-08

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-09

Bokslutskommuniké 21/22

2023-02-10

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-13

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-14

Bokslutskommuniké för perioden maj - dec 2022

Extra bolagsstämma

2023-02-15

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Nyemission
Sista dag för teckning.

Extra bolagsstämma

2023-02-16

Bokslutskommuniké Q4 2022

Bokslutkommunike 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted