emissioner XP Chemistries

Fakta om XP Chemistries nyemission

Sista dag för teckning är fredagen den 22 oktober

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 8 - 22 oktober 2021.
  • Teckningskurs 4,50 kronor per unit. Varje unit består en ny aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.
  • Nyemissionen uppgår till 35,1 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser säkerställd till 80 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 33 procent av företaget.
  • Värdering 70 miljoner kronor pre-money.
  • Styrelsen har ansökt om att bolagets aktier och teckningsoptioner upptas till handel på Nasdaq Firsth North Growth Market. Första handelsdag beräknas till den 29 oktober 2021.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2023-02-03

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2023-02-08

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-09

Bokslutskommuniké 21/22

2023-02-10

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-13

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-14

Bokslutskommuniké för perioden maj - dec 2022

Extra bolagsstämma

2023-02-15

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Nyemission
Sista dag för teckning.

Extra bolagsstämma

2023-02-16

Bokslutskommuniké Q4 2022

Bokslutkommunike 2022

Bokslutskommuniké 2022

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted