emissioner XP Chemistries

Fakta om XP Chemistries nyemission

Sista dag för teckning är fredagen den 22 oktober

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 8 - 22 oktober 2021.
  • Teckningskurs 4,50 kronor per unit. Varje unit består en ny aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.
  • Nyemissionen uppgår till 35,1 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser säkerställd till 80 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 33 procent av företaget.
  • Värdering 70 miljoner kronor pre-money.
  • Styrelsen har ansökt om att bolagets aktier och teckningsoptioner upptas till handel på Nasdaq Firsth North Growth Market. Första handelsdag beräknas till den 29 oktober 2021.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2022-05-25

Delårsrapport Q1 2022

Delårsrapport Q1 2022

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2022

Delårsrapport Q1 2022


Delårsrapport Q1 2022

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022

Årsstämma

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2022

Delårsrapport Q1

Delårsrapport Q1 2022

2022-05-27

Delårsrapport Q1 2022

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2022

Årsstämma

2022-05-29

Riktad emission
Sista dag för teckning.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted