emissioner Brilliant

Fakta om Wise erbjudande att förvärva aktier i Brilliant

Sista dag för anmälan är måndagen den 14 juni

Erbjudandet i korthet:

  • Anmälningsperiod 27 maj - 14 juni 2021.
  • Handel med inköpsrätter 31 maj - 9 juni 2021.
  • Teckningskurs 13,00 kronor per unit i Brilliant. Varje unit består av en befintlig aktie i Brilliant och en nyemitterad teckningsoption av serie TO1.
  • Erbjudandet sker med företrädesrätt för aktieägare i Wise Group. 1 befintlig aktie i Wise Group ger rätt att teckna 1 unit i Brilliant.
  • Värdering Brilliant i erbjudandet 96,1 miljoner kronor.
  • Brilliants styrelse har ansökt om notering av bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel beräknas till 23 juni 2021.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-09-27

Avstämningsdag utdelning

2021-09-28

Årsstämma

2021-09-29

Umeå på börsen

Vd Stefan K. Nilsson berättar om utvecklingen av nya läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter.

Du kan delta som gäst på plats eller via den digitala direktsändningen. 
Se hela programmet och anmäl dig här.


2021-09-30

Årsredovisning 20/21

Halvårsrapport 2020

Rapporten offentliggörs under september månad.


Avstämningsdag utdelning

Delårsrapport maj 2021 - juli 2021

Halvårsrapport 2021

Extra bolagsstämma

Avstämningsdag utdelning

Teckningsperiod
Sista dag för teckning.

2021-10-01

Delårsrapport jun-aug 20/21

Årsstämma

Preliminärt datum. 


Extra bolagsstämma

Handel och inlösen av TO7

Första dag för handel och inlösen.


2021-10-04

Extra bolagsstämma

2021-10-05

Extra bolagsstämma

2021-10-06

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

2021-10-08

Bokslutskommuniké 2020/21

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted