emissioner SECITS

Fakta om SECITS nyemission

Sista dag för teckning är torsdagen den 16 mars

Emissionen i korthet:

  • Teckningstid 20 februari - 16 mars 2017.
  • Teckningskursen är 13,71 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
  • Nyemissionen uppgår till 17,9 miljoner kronor.
  • Högst 1.312.536 nya aktier emitteras genom nyemissionen.
  • Nyemissionen är genom emissionsgarantier säkerställd till 86 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 17 procent av företaget.
  • Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 87,1 miljoner kronor före nyemissionen och 105,2 miljoner kronor efter nyemissionen.
  • Styrelsen har inlett förberedelser för att ansluta bolagets aktie till en MTF-marknadsplats. Slutligt val av marknadsplats kommer att meddelas efter teckningstiden.

Dokument för nedladdning:

 

Memorandum

Anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2023-02-03

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2023-02-08

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-09

Bokslutskommuniké 21/22

2023-02-10

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-13

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-14

Bokslutskommuniké för perioden maj - dec 2022

Extra bolagsstämma

2023-02-15

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Nyemission
Sista dag för teckning.

Extra bolagsstämma

2023-02-16

Bokslutskommuniké Q4 2022

Bokslutkommunike 2022

Bokslutskommuniké 2022

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted