emissioner

Fakta om Saxlunds nyemission

Sista dag för teckning är tisdagen den 20 oktober

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 6 - 20 oktober 2020.
  • Handel med uniträtter 6 - 16 oktober 2020.
  • Teckningskurs 0,32 kronor per unit. Varje unit innehåller en ny aktie och en teckningsoption av serie TO3.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls 4 uniträtter. 5 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit.
  • Nyemissionen uppgår till 83,4 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 100 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 44,4 procent av företaget.
  • Värdering 106,5 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-06-14

Tyst period kvartal 2, 2021

2021-06-14 – 2021-07-14


Erbjudandeperiod
Sista dag för teckning.

Erbjudandeperiod
Sista dag för teckning.

2021-06-15

Bokslutskommuniké 2020/21

Bokslutskommuniké 2020/21

Extra bolagsstämma

2021-06-16

Årsstämma

Delårsrapport Q4 2020 / 2021

Årsstämma

IPO

Last day of subscription.


2021-06-17

OTC International companies Virtual Investor Conference

Extra bolagsstämma

Rights issue

Application period ends


2021-06-18

Första handelsdag

Erbjudandeperiod

Sista dag för teckning.


2021-06-21

Emission 2021
Sista dag för teckning.

2021-06-22

Annual General Meeting 2021

Extra bolagsstämma

2021-06-23

Årsstämma 2021

Årsstämma

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted