emissioner

Fakta om Saxlunds nyemission

Sista dag för teckning är fredagen den 21 december

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 7 - 21 december 2018.
  • Handel med teckningsrätter 7 - 19 december 2018.
  • Teckningskurs 0,10 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 1 befintlig aktie ger rätt att teckna 12 nya aktier.
  • Nyemissionen uppgår till 30,7 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 100 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 92 procent av företaget.
  • Värdering 2,5 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter

Särskild anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-06-24

Årsstämma

Årsstämma

Klockan 10.00 i Skills Corporate Finance lokaler på Riddargatan 13 A i Stockholm.


Listing at Nasdaq First North

2021-06-25

Årsstämma

2021-06-29

Delårsrapport 1 februari - 30 april 2021 (Q4)

Årsstämma

Årsstämma 2021

Presentation vid Nordic Biotech Summit

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm

2021-06-30

Bokslutskommuniké

Avstämningsdag utdelning

Fortsatt årsstämma

Lipigon medverkar på FS Markets Investerarmötet

Kl. 17.30 kommer Lipigon Pharmaceuticals AB att medverka på FS Markets Investerarmötet-Live. VD Stefan K. Nilsson presenterar bolaget och kommande milstolpar.

Följ presentationen här


2021-07-02

Företrädesemission av units
Sista dag för teckning.

2021-07-05

Extra bolagsstämma

2021-07-06

Nyemission
Sista dag för teckning.

2021-07-07

Extra bolagsstämma

2021-07-08

Delårsrapport mar-maj 20/21

2021-07-12

Delårsrapport Q2 2021

Avstämningsdag utdelning

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted