emissioner Petrotarg

Fakta om Petrotargs nyemission

Sista dag för teckning är onsdagen den 25 januari

Emissionen i korthet:

  • Teckningstid 29 december 2016 - 25 januari 2017.
  • Handel med teckningsrätter 2 - 23 januari 2017.
  • Teckningskursen är 2,50 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 6 befintliga aktier ger rätt att teckna 5 nya aktier.
  • Nyemissionen uppgår till 9,33 miljoner kronor.
  • Totalt 3.730.365 nya aktier emitteras genom nyemissionen. Parallellt emitteras 2.097.643 i en riktad nyemission.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 34 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 45 procent av företaget.
  • Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 17,5 miljoner kronor före nyemissionerna och 32,1 miljoner kronor efter nyemissionerna.

Dokument för nedladdning:

Petrotarg Memorandum

Memorandum

Emissionsfolder

Anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-01-20

G&W Digital Småbolagsfrukost

2021-01-25

Nyemission
Sista dag för teckning.

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2021-01-27

Bokslutskommuniké 2020

Aktiedagen

Presentation

Aktiedagen Lund


2021-01-29

Delårsrapport Q1 2020/21

2021-02-03

Extra bolagsstämma

2021-02-04

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-05

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 1 juli 2020 - 31 december 2020

2021-02-09

Nyemission
Sista dag för teckning.

2021-02-10

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-11

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Årsredovisning 2020

Bokslutskommuniké 2020

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted