emissioner Petrotarg

Fakta om Petrotargs nyemission

Sista dag för teckning är onsdagen den 25 januari

Emissionen i korthet:

  • Teckningstid 29 december 2016 - 25 januari 2017.
  • Handel med teckningsrätter 2 - 23 januari 2017.
  • Teckningskursen är 2,50 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 6 befintliga aktier ger rätt att teckna 5 nya aktier.
  • Nyemissionen uppgår till 9,33 miljoner kronor.
  • Totalt 3.730.365 nya aktier emitteras genom nyemissionen. Parallellt emitteras 2.097.643 i en riktad nyemission.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 34 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 45 procent av företaget.
  • Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 17,5 miljoner kronor före nyemissionerna och 32,1 miljoner kronor efter nyemissionerna.

Dokument för nedladdning:

Petrotarg Memorandum

Memorandum

Emissionsfolder

Anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2020-10-21

Bokslutskommuniké 2019 / 2020

Årsstämma 19/20

2020-10-22

Årsredovisning 2019/2020

Delårsrapport juli - september 2020

Delårsrapport Q3

Delårsrapport Q3 2020

Delårsrapport Q3 2020

2020-10-23

Delårsrapport Q3 2020

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

2020-10-27

Delårsrapport Q3 2020

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2020-10-28

Delårsrapport Q3 2020

Extra bolagsstämma

2020-10-29

Delårsrapport Q3 2020

Årsstämma


2020-10-30

Bokslutskommuniké 2019-2020

Publiceras oktober 2020.


Delårsrapport Q3 2020

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted