emissioner Petrotarg

Fakta om Petrotargs nyemission

Sista dag för teckning är onsdagen den 25 januari

Emissionen i korthet:

  • Teckningstid 29 december 2016 - 25 januari 2017.
  • Handel med teckningsrätter 2 - 23 januari 2017.
  • Teckningskursen är 2,50 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 6 befintliga aktier ger rätt att teckna 5 nya aktier.
  • Nyemissionen uppgår till 9,33 miljoner kronor.
  • Totalt 3.730.365 nya aktier emitteras genom nyemissionen. Parallellt emitteras 2.097.643 i en riktad nyemission.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 34 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 45 procent av företaget.
  • Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 17,5 miljoner kronor före nyemissionerna och 32,1 miljoner kronor efter nyemissionerna.

Dokument för nedladdning:

Petrotarg Memorandum

Memorandum

Emissionsfolder

Anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-09-21

Tyst period kvartal 3, 2021

2021-09-21 – 2021-10-21


Stockholm Corporate Finance 7e kapitalmarknadsdag Fastigheter

Kapitalmarknadsdagen

VD Rebecka Eidenert presenterar bolaget.
Anmälan till eventet här.


2021-09-22

Extra bolagsstämma

2021-09-23

Årsstämma 2021

Extra bolagsstämma

2021-09-28

Årsstämma

2021-09-29

Umeå på börsen

Vd Stefan K. Nilsson berättar om utvecklingen av nya läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter.

Du kan delta som gäst på plats eller via den digitala direktsändningen. 
Se hela programmet och anmäl dig här.


2021-09-30

Årsredovisning 20/21

Halvårsrapport 2020

Rapporten offentliggörs under september månad.


Avstämningsdag utdelning

Delårsrapport maj 2021 - juli 2021

Halvårsrapport 2021

Extra bolagsstämma

Avstämningsdag utdelning

2021-10-01

Delårsrapport jun-aug 20/21

Årsstämma

Preliminärt datum. 


Extra bolagsstämma

2021-10-04

Extra bolagsstämma

2021-10-06

Extra bolagsstämma

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted