Fakta om Northern Capsek Ventures nyemission

Sista dag för teckning är tisdagen den 30 mars

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 15 - 30 mars 2021.
  • Handel med uniträtter 16 - 25 mars 2021.
  • Teckningskurs 3,90 kronor per unit. Varje unit innehåller en ny aktie och en teckningsoption av serie TO2 och en teckningsoption av serie TO3.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls 1 uniträtter. 1 uniträtt berättigar till teckning av 1 unit.
  • Nyemissionen uppgår till 17,9 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 70 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 50 procent av företaget.
  • Värdering 17,9 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2022-12-08

Årsredovisning 21/22

2022-12-09

Emission
Teckningstiden inleds.

2022-12-13

Extra bolagsstämma

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2022-12-14

Delårsrapport Q 22022/2023

Extra bolagsstämma

Nyemission
Sista dag för teckning.

2022-12-15

Årsstämma

R&D-presentation

2022-12-19

Extra bolagsstämma

2022-12-20

Extra bolagsstämma

2022-12-22

Extra bolagsstämma

2022-12-23

Emission
Sista dag för teckning.

2023-01-04

Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2022-12-30
Utdelningsdag: 2023-01-04
Utdelning/aktie: 2,50 SEK


2023-01-05

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2023-01-09

Avstämningsdag utdelningen

Avstämningsdag utdelning

Extra bolagsstämma

2023-01-19

Nyemission
Sista dag för teckning.

2023-01-20

Bokslutskommuniké 2022

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted