emissioner

Fakta om NeuroVives nyemission

Sista dag för teckning är onsdagen den 6 februari

Nyemissionen i korthet:

 • Teckningstid 23 januari - 6 februari 2019.
 • Handel med teckningsrätter 23 januari - 4 februari 2019.
 • Teckningskurs 1,35 kronor per aktie.
 • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 1 befintlig aktie ger rätt att teckna 1 ny aktie.
 • Nyemissionen uppgår till 124 miljoner kronor.
 • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 80 procent.
 • De nya aktierna motsvarar 50 procent av företaget.
 • Värdering 124 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Teaser

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2019-07-22

Beslutad utdelning juli 2019
 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-07-15
 • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-07-16
 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2019-07-17
 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2019-07-22

2019-07-24

Nyemission
Sista dag för teckning.

2019-07-25

Delårsrapport Q2 2019

2019-07-26

Delårsrapport Q2 2019

2019-07-31

Delårsrapport Q2 2019

Årsstämma

2019-08-01

Delårsrapport Q2 2019

2019-08-02

Delårsrapport Q2 2019

Extra bolagsstämma

2019-08-06

Delårsrapport Q2 2019


2019-08-07

Delårsrapport Q2 2019

2019-08-09

Delårsrapport Q2 2019

2019-08-12

Delårsrapport Q2 2019

2019-08-14

Årsstämma

Obligationsinnehavarstämma

2019-08-15

Halvårsrapport 2019

Delårsrapport Q2 2019

Delårsrapport Q2 2019

2019-08-16

Delårsrapport Q2 2019

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär