emissioner Meltron

Fakta om Meltrons nyemission

Sista dag för teckning är tisdagen den 13 oktober

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 28 september - 13 oktober 2020.
  • Handel med teckningsrätter 28 september - 9 oktober 2020.
  • Teckningskurs 0,25 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 8 befintliga aktier berättigar till teckning av 5 nya aktier.
  • Nyemissionen uppgår till 25 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 100 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 38,5 procent av företaget.
  • Värdering 40 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Särskild anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2022-06-27

Nyemission
Sista dag för teckning.

2022-06-28

Årsstämma 2022

2022-06-29

Bokslutskommuniké och delårsrapport 1 februari - 30 april 2022 (Q4)

Årsstämma

2022-06-30

Årsstämma

Kommer att hållas under maj / juni


Bokslutskommuniké 2021/2022

Årsstämma

2022-07-05

Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2022-06-30
Utdelningsdag: 2022-07-05
Utdelning/aktie: 2,50 SEK


Nyemission
Sista dag för teckning.

2022-07-07

Delårsrapport Q3 21/22

2022-07-11

Delårsrapport Q2 2022

Avstämningsdag utdelningen

Avstämningsdag utdelning

2022-07-13

Delårsrapport Q2 2022

2022-07-14

Delårsrapport Q2 2022

08:30


Delårsrapport Q2 2022

2022-07-15

Delårsrapport Q2 2021

Årsstämma

2022-07-18

Delårsrapport Q2 2022

2022-07-19

Delårsrapport Q2 2022

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted