emissioner LifeAssays

Fakta om LifeAssays nyemission

Sista dag för teckning är onsdagen den 31 juli

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 17 - 31 juli 2019.
  • Handel med teckningsrätter 17 - 29 juli 2019.
  • Teckningskurs 0,45 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 1 befintlig aktie berättigar till teckning av 6 ny aktier.
  • Nyemissionen uppgår till 25,1 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 80 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 86 procent av företaget.
  • Värdering 4,2 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Teaser

Dela





















Rapporter

Artiklar

Evenemang

2020-04-03

Årsstämma

Årsredovisning 2018/19

Årsredovisning 2019

Årsredovisning

Under vecka 14 kommer årsredovisningen att finnas på bolagets hemsida. 


Extra bolagsstämma

2020-04-07

Företrädesemission

Teckningstiden inleds. 


2020-04-08

Extra bolagsstämma

2020-04-13

Årsredovisning 2019

2020-04-14

Avstämningsdag utdelning

Avstämningsdag utdelning

Årsstämma


Årsredovisning 2019

2020-04-15

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019


Årsredovisning 2019

2020-04-16

Årsstämma

Årsredovisning

Årsstämma

Klockan 16:08 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär