emissioner H&D Wireless

Fakta om H&D Wireless nyemission

Sista dag för teckning är fredagen den 26 april

Nyemissionen i korthet:

 • Teckningstid 26 mars - 26 april 2019.
 • Handel med uniträtter 26 mars - 10 april 2019.
 • Teckningskurs 3,50 kronor per unit. Varje unit innehåller 1 aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption.
 • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 10 befintliga aktier berättigar till teckning av 3 units.
 • Nyemissionen uppgår till 26,5 miljoner kronor.
 • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 43 procent.
 • De nya aktierna motsvarar 23 procent av företaget.
 • Värdering 88 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2019-10-21

Beslutad utdelning oktober 2019
 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-10-14
 • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-10-15
 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2019-10-16
 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2019-10-21

Extra bolagsstämma

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q3 2019

2019-10-22

Årsstämma 2018-2019

2019-10-23

Bokslutskommuniké 2018 / 2019

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

2019-10-24

Årsredovisning 2018/2019

Extra General Meeting

2019-10-25

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q3 2019

Extra bolagsstämma

2019-10-28

Extra bolagsstämma

Klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.


Företrädesemission
Teckningstiden inleds.

2019-10-29

Delårsrapport Q3 2019

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär