emissioner Gapwaves

Fakta om GapWaves nyemission

Sista dag för teckning är fredagen den 11 maj

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 23 april - 11 maj 2018.
  • Handel med teckningsrätter 23 april - 8 maj 2018.
  • Teckningskursen är 17 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 2 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie.
  • Nyemissionen uppgår till 152 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 72 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 33 procent av företaget.
  • Värdering 305 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2023-03-30

Årsredovisning 2022

Årsstämma

Bokslutskommuniké 2022

Årsredovisning 2022

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

Investerarpresentation hos ProHearings

Presentation och frågestund sänds live via länk på www.prohearings.com 


Årsredovisning 2022

2023-03-31

Årsredovisning 2022

Publiceras vecka 13


Bokslutskommuniké 2022

2023-04-04


Årsstämma 2023

Företrädesemission

2023-04-05

Årsstämma 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2022

Extra bolagsstämma

Företrädesemission
Teckningstiden inleds.

2023-04-06

Årsredovisning 2023

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted