emissioner Chordate

Fakta om Chordates nyemission

Sista dag för teckning är torsdagen den 10 september

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 27 augusti - 10 september 2020.
  • Handel med uniträtter 27 augusti - 8 september 2020.
  • Teckningskurs 2,50 kronor per unit. Varje unit innehåller 5 nya aktier och 4 teckningsoptioner av serie TO7.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 8 befintliga aktier berättigar till teckning av 1 unit.
  • Nyemissionen uppgår till 15 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 100 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 38 procent av företaget.
  • Värdering 24 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-04-15

Beslutad utdelning

Årsstämma

Delårsrapport dec-feb 20/21

Årsstämma

Årsstämma 2021

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma 2021

2021-04-16

Årsstämma

Delårsrapport Q2 2020/21

Årsredovisning 2020

Årsstämma

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020

2021-04-17

Årsstämma 2021

Årsstämman kommer att hållas lördagen den 17 april 2021 med start kl. 11 30, i företagets lokaler i Köpingebro.


2021-04-19

Årsstämma

Årsredovisning 2020

Publiceras under v 16


2021-04-20

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma


Emission

Teckningsperioden avslutas 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted