emissioner Aerowash

Fakta om Aerowash nyemission

Sista dag för teckning är fredagen den 11 juni

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 27 maj - 11 juni 2021.
  • Handel med teckningsrätter 28 maj - 8 juni 2021.
  • Teckningskurs 8,50 kronor per B-aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 1 befintlig aktie ger rätt att teckna 1 ny B-aktie.
  • Nyemissionen uppgår till 25,0 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom emissionsgarantier säkerställd till 88 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 37 procent av företaget.
  • Värdering 40,2 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Anmälningssedel

Dela





















Rapporter

Artiklar

Evenemang

2022-12-08

Årsredovisning 21/22

2022-12-09

Emission
Teckningstiden inleds.

2022-12-13

Extra bolagsstämma

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2022-12-14

Delårsrapport Q 22022/2023

Extra bolagsstämma

Nyemission
Sista dag för teckning.

2022-12-15

Årsstämma

R&D-presentation

2022-12-19

Extra bolagsstämma

2022-12-20

Extra bolagsstämma

2022-12-22

Extra bolagsstämma

2022-12-23

Emission
Sista dag för teckning.

2023-01-04

Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2022-12-30
Utdelningsdag: 2023-01-04
Utdelning/aktie: 2,50 SEK


2023-01-05

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2023-01-09

Avstämningsdag utdelningen

Avstämningsdag utdelning

Extra bolagsstämma

2023-01-19

Nyemission
Sista dag för teckning.

2023-01-20

Bokslutskommuniké 2022

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted