emissioner Aerowash

Fakta om Aerowash nyemission

Sista dag för teckning är fredagen den 11 juni

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 27 maj - 11 juni 2021.
  • Handel med teckningsrätter 28 maj - 8 juni 2021.
  • Teckningskurs 8,50 kronor per B-aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 1 befintlig aktie ger rätt att teckna 1 ny B-aktie.
  • Nyemissionen uppgår till 25,0 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom emissionsgarantier säkerställd till 88 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 37 procent av företaget.
  • Värdering 40,2 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2022-01-27

Extra bolagsstämma

2022-01-31

Företrädesemission

Teckningsperiod slutar


2022-02-03

Emission av depåbevis

2022-02-04

Delårsrapport Q4 2021

2022-02-08

Bokslutskommuniké 2021

2022-02-09

Bokslutskommuniké 2021

2022-02-10

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

Delårsrapport Q2 21/22

Bokslutskommuniké

2022-02-11

Bokslutskommuniké 2021

Årsredovisning 2021

2022-02-15

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

08:30


Bokslutskommuniké 2021

2022-02-16

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

2022-02-17

Bokslutskommuniké 2021

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted