emissioner Aerowash

Fakta om Aerowash nyemission

Sista dag för teckning är fredagen den 11 juni

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 27 maj - 11 juni 2021.
  • Handel med teckningsrätter 28 maj - 8 juni 2021.
  • Teckningskurs 8,50 kronor per B-aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 1 befintlig aktie ger rätt att teckna 1 ny B-aktie.
  • Nyemissionen uppgår till 25,0 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom emissionsgarantier säkerställd till 88 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 37 procent av företaget.
  • Värdering 40,2 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-09-27

Avstämningsdag utdelning

2021-09-28

Årsstämma

2021-09-29

Umeå på börsen

Vd Stefan K. Nilsson berättar om utvecklingen av nya läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter.

Du kan delta som gäst på plats eller via den digitala direktsändningen. 
Se hela programmet och anmäl dig här.


2021-09-30

Årsredovisning 20/21

Halvårsrapport 2020

Rapporten offentliggörs under september månad.


Avstämningsdag utdelning

Delårsrapport maj 2021 - juli 2021

Halvårsrapport 2021

Extra bolagsstämma

Avstämningsdag utdelning

Teckningsperiod
Sista dag för teckning.

2021-10-01

Delårsrapport jun-aug 20/21

Årsstämma

Preliminärt datum. 


Extra bolagsstämma

Handel och inlösen av TO7

Första dag för handel och inlösen.


2021-10-04

Extra bolagsstämma

2021-10-05

Extra bolagsstämma

2021-10-06

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

2021-10-08

Bokslutskommuniké 2020/21

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted