emissioner AAC Clyde Space

Fakta om ÅAC Microtecs nyemission

Sista dag för teckning är måndagen den 3 juni

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 20 maj - 3 juni 2019.
  • Handel med teckningsrätter 20 - 29 maj 2019.
  • Teckningskurs 3,00 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 5 befintliga aktier berättigar till teckning av 2 nya aktier.
  • Nyemissionen uppgår till 82,5 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 82 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 28 procent av företaget.
  • Värdering 206 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Emissionsfolder

Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Särskild anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2020-03-30

Årsstämma

Avstämningsdag utdelning

2020-03-31

Utbetalningsdag

Årsstämma

Bokslutskommuniké 2019

Riktad emission

Teckningstiden avslutas. 


2020-04-01

Årsredovisning

Företrädesemission

Teckningstiden inleds. 


2020-04-02

Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019

Årsstämma

2020-04-03

Årsstämma

Årsredovisning 2018/19

Årsredovisning 2019

Årsredovisning

Under vecka 14 kommer årsredovisningen att finnas på bolagets hemsida. 


Extra bolagsstämma

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär