Årsredovisning 2018

Zhoda Investments ("Zhoda") publicerar idag årsredovisningen för 2018. Både vin- och oljeverksamheten har utvecklats väl under året. Årsresultatet uppgick till 13 miljoner kronor.

- Zhoda har haft ett framgångsrikt år med stabil operationell utveckling och ett bra finansiellt resultat. Oljeverksamheten levererade en mycket god vinst och inom vinverksamheten tog vi steg mot visionen om 1 miljon flaskor och att skapa Kroatiens bästa vin. Jag ser fram emot att få berätta mer om bolagets strategi och verksamhet när vi aktieägare ses på årsstämman, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Oljeverksamheten

Oljeproduktionen under 2018 på 95 000 fat olja var stabil, och all olja producerad under räkenskapsåret såldes mot förskottsbetalning. En prioriterad målsättning för året var att stärka oljeoperatörens balansräkning, vilket också skett. Per årsskiftet hade bolaget reglerat 20 miljoner kronor av de vid ingången av året 26 miljoner av historiska skulder. Givet fortsatt stabil produktion och försäljning uppgår Zhodas andel av det årliga fria kassaflödet från oljeverksamheten till cirka 20 miljoner kronor.

Vinverksamheten

Zhoda tog flera viktiga steg inom den ekologiska vinverksamheten Testament Winery under 2018. Bolaget har investerat i ny produktionskapacitet, renoverat en byggnad för gårdsförsäljning och provning av viner, etablerat en ny säljstrategi och lanserat det nya varumärket Testament Winery. Zhoda stärkte dessutom sin position på den kroatiska vinmarknaden genom ett kompletteringsförvärv av ett vineri för vita premiumviner på den dalmatiska ön Korcula. Den totala produktionen av viner uppgick till drygt 300 000 flaskor, en ökning från cirka 100 000 året innan.

Finansiella nyckeltal för koncernen

 

2018

2017

2016

Årets resultat, tkr

12 794

*13 862

-3 978

Resultat per aktie, tkr

0,05

0,11

-0,22

Eget kapital, tkr

93 063

57 836

51 373

Eget kapital per aktie, kr

0,24

0,44

0,39

Soliditet

92%

84%

98%

*Årets resultat från föregående räkenskapsår 2017 innehåller en positiv engångspost på cirka 10 miljoner kronor avseende betalning av kundfordringar från tidigare perioder.

Kursen på bolagets aktie från Bequoteds OTC-lista när detta pressmeddelande publiceras uppgår till 0,15 kr per aktie.

Årsstämma

Årsredovisningen, som bifogas detta pressmeddelande, finns tillgänglig för nedladdning från hemsidan www.zhodainvestments.com. Bolagets årsstämma hålls i Stockholm den 18 juni 2019. Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Stockholm, 28 maj 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda en vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatiska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted