Zhoda Investments publicerar årsredovisning

Zhoda Investments ("Zhoda") publicerar idag årsredovisningen för 2021. Bolaget redovisar en stark tillväxt och ökad lönsamhet för räkenskapsåret. 

- Trots utmanande marknadsförhållanden under 2021 redovisar Zhoda Investments en stark tillväxt och ett positivt rörelseresultat på 4,5 miljoner kronor. Försäljningen av antalet flaskor inom vinverksamheten dubblades för fjärde året i rad och oljeverksamheten lämnade ett positivt tillskott till koncernen. Jag ser fram emot att få berätta mer om bolagets strategi och verksamhet när vi aktieägare ses på årsstämman, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Vinverksamheten

Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Målet är att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta exportör av kvalitetsviner. Under 2021 uppgick försäljningen av antalet flaskor till 200 000, vilket är en ökning med drygt 140% från 82 000 flaskor föregående år. Försäljningen i antalet flaskor har mer än fördubblats var och ett av de senaste fyra åren.

Testament Winery ligger rätt i tiden och är väl positionerat på marknaden. Det finns mycket tradition inom vinbranschen, men den förändras också i rask takt. Moderna vinkonsumenter letar efter "nya" vinregioner, där Kroatien trots sin över tvåtusenåriga tradition ofta hamnar. Vinkonsumenter vill prova nya och lokala druvor. I Testament Winerys vingård växer hela sju sorter dalmatiska druvor. Att bolaget dessutom producerar hållbara och innovativa viner gör att Testament Winery ligger rätt i tiden.

Bolagets viner gör ett allt starkare intryck på marknaden och varumärkena stärks. Vinerna har vunnit flera guldmedaljer i Decanter World Wine Awards, världens viktigaste och mest erkända vintävling, och de serveras på sex Michelin-restauranger. Under 2021 har bolaget etablerat ett nytt exklusivt segment av viner, där bolaget har möjlighet att sälja till högre priser och marginaler.

Testament Winery äger och driver en ekologisk vinodling på 50 hektar. Skörden 2021 uppgick till 250 ton, vilket är betydligt högre än skörden 2020 som uppgick till 100 ton.

Det är bolagets vision att nå en försäljning uppgående till en miljon flaskor per år. För att nå det målet vidtar Zhoda förberedelser för att bygga ett helt nytt vineri på Testament Winery. Under 2021 har bolaget beviljats ett investeringsbidrag om upp till 15 miljoner kronor från EU-fonder särskilt riktade mot Kroatiens vinindustri.

Oljeverksamheten

Zhoda Investments har ett minoritetsägande i ett ukrainskt oljebolag. Via ett helägt dotterbolag äger bolaget 45 procent i operatören av oljefältet Lelyaki. Under 2021 producerade fältet cirka 47 000 fat netto (72 300) netto till Zhoda Investments. Det är bolagets målsättning att öka produktionen, men till följd av de osäkra marknadsförutsättningarna under 2021 och Rysslands invasion av Ukraina under 2022 har operatören av oljefältet endast genomfört enklare underhållsarbeten och inte sådana som långsiktigt ökar produktionen.

Oljeverksamheten bidrog med ett rörelseresultat på 7 810 (-5 643) tusen kronor.

Under året har Zhoda Investments erhållit cirka 1 (1) miljoner kronor i utdelningar från oljeverksamheten. 

Finansiella nyckeltal

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Omsättning, tkr

15 534

8 100

4 925

2 819

3 223

0

Rörelseresultat, tkr

4 486

-8 855

145

12 296

14 099

-3 883

Rörelseresultat per aktie, kr

0,01

-0,02

0,00

0,05

0,11

-0,21

Eget kapital, tkr

90 337

81 478

98 344

93 063

59 958

51 373

Eget kapital per aktie, kr

0,23

0,21

0,25

0,24

0,44

0,39

Soliditet, %

85%

88%

92%

92%

84%

98%

 

Årsstämma

Årsredovisningen, som bifogas detta pressmeddelande, finns tillgänglig för nedladdning från hemsidan zhodainvestments.com. Bolagets årsstämma hålls i Stockholm den 22 juni 2022. Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB

+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments

Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I kustregionen Dalmatien i Kroatien äger Zhoda två vingårdar - Testament Winery och Black Island Winery. Med lokala ekologiska druvor, landets bästa vinmakare och en tvåtusenårig vintradition är det Zhodas målsättning att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta exportör av kvalitetsviner. Visionen är att nå en produktion om en miljon flaskor per år. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Bra skörd på Testament Winery

Zhoda Investments helägda dotterbolag Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Målet är att skapa Kroatiens bästa vin. Årets skörd uppgick till 255 ton druvor, vilket är den näst största i bolagets historia. Kvalitén på druvorna är mycket god och årgången 2022 kommer att ge utsökta viner.


Strong harvest at Testament Winery

Zhoda Investments' wholly owned subsidiary Testament Winery is Croatia's first Swedish winery. The goal is to create Croatia's best wine. This year's harvest amounted to 255 tons, which is the second largest in company history. The quality of the grapes is very high and the vintage 2022 will produce excellent wines.


Zhoda Investments ökar takten inom vinverksamheten

Zhoda Investments helägda dotterbolag Black Island Winery expanderar kraftigt med en produktionsökning på 75% efter skörden 2022.


Zhoda Investments scales up its wine operations

Zhoda Investments' wholly owned subsidiary Black Island Winery is expanding rapidly with a production increase of 75% following the 2022 harvest.


Kommuniké från årsstämma i Zhoda Investments

Vid årsstämma i Zhoda Investments AB fattade aktieägarna i huvudsak följande beslut.


Communiqué from the Annual General Meeting in Zhoda Investments

The shareholders of Zhoda Investments AB passed the following main resolutions at the Annual General Meeting.


Zhoda Investments publicerar årsredovisning

Zhoda Investments ("Zhoda") publicerar idag årsredovisningen för 2021. Bolaget redovisar en stark tillväxt och ökad lönsamhet för räkenskapsåret. 


Zhoda Investments publishes its annual report

Zhoda Investments ("Zhoda") publishes its annual report for 2021. The company records a strong growth and improved profitability for the year.


Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments AB (publ)

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 22 juni 2022 kl. 15.00 på Grevgatan 5 (Vinkällaren Grappe) i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Zhoda Investments AB (publ)

The shareholders of Zhoda Investments AB (publ), corporate identity number 559030-3490 (hereinafter the "Company"), are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 15.00 CET on 22 June 2022, at Grevgatan 5 (Vinkällaren Grappe) in Stockholm.


Zhoda Investments nyemission övertecknad

Zhoda Investments ("Zhoda") har framgångsrikt slutfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen som övertecknades med 11% tillför bolaget 13,1 miljoner kronor före emissionskostnader.


Zhoda Investments rights issue oversubscribed

Zhoda Investments ("Zhoda") has successfully completed an issue of shares with preferential rights for shareholders. The issue was oversubscribed by 11 per cent and raised SEK 13.1 million before issue costs.


Zhoda Investments inleder teckningsperioden och publicerar memorandum

Den 19 april 2022 offentliggjorde Zhoda Investments ("Zhoda") att styrelsen beslutat att på basis av ett bemyndigande från årsstämman genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Idag inleds teckningsperioden och i samband med detta publicerar bolaget ett informationsmemorandum som beskriver bolaget och emissionen. Emissionshandlingar med information om hur man tecknar sig skickas ut till aktieägarna och information finns även tillgänglig på bolagets hemsida.


Zhoda Investments commences the subscription period and publishes an investment memorandum

On 19 April 2022, Zhoda Investments ("Zhoda") announced that the Board of Directors, based on a mandate from the AGM, had resolved to carry out an issue of shares with preferential rights for existing shareholders. The subscription period begins today, and the company therefore publishes an investment memorandum in Swedish with information on the company and the issue of shares. Issue documents with instructions on how to subscribe are being distributed to the shareholders and are also available on the company's website.


Zhoda Investments genomför företrädesemission på 13 miljoner kronor

Zhoda Investments ("Zhoda") genomför en företrädesemission på 13 miljoner kronor. Syftet är att ta den framgångsrika vinverksamheten i Kroatien till nästa nivå, att bevara och på sikt utveckla värdena i oljeverksamheten i Ukraina och att stärka den finansiella ställningen. Styrelse och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för sina andelar på 6,3 mkr, vilket motsvarar 49% av den totala emissionen.


Zhoda Investments announces a preferential rights issue of SEK 13 million

Zhoda Investments ("Zhoda") has resolved to conduct a preferential rights issue of SEK 13 million. The issue will enable the company to take the successful wine operations in Croatia to the next level, to maintain and with time develop the oil operations in Ukraine and to strengthen the financial position of the company. The Board of Directors and Management have declared their intent to subscribe for their preferential rights, which amounts to SEK 6.3 million or 49 per cent of the maximum issue.


Uppdatering från oljeverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering om oljeverksamheten.


Operational update on the oil operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update on the oil operations


Bra skörd i Zhoda Investments vinverksamhet

Zhodas Investments helägda dotterbolag Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Målet är att skapa Kroatiens bästa vin. Årets skörd uppgick till 250 ton druvor, vilket är en stor ökning från 100 ton föregående år.


Strong harvest in Zhoda Investments wine operations

Zhoda Investments' wholly owned subsidiary Testament Winery is Croatia's first Swedish winery. The goal is to create Croatia's best wine. This year's harvest amounted to 250 tons of grapes, which is a significant increase from 100 tons last year.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted