Zhoda Investments lämnar operativ uppdatering

Inför dagens årsstämma lämnar Zhoda Investments ("Zhoda") en operativ uppdatering. Efter coronautbrottet tidigare i år vidtog bolaget snabbt åtgärder för att anpassa verksamheten till de nya marknadsförutsättningarna. Lägre oljepriser och reserestriktioner har påverkat olje- och vinverksamheternas omsättning och resultat men öppnar också för nya affärsmöjligheter.

Vinverksamheten

Kroatien är ett av de länderna inom EU med lägst antal smittade av coronaviruset. Landet tillåter sedan mitten av juni besökare från samtliga EU-länder. Restaurang- och hotellnäringen som var nedstängd under ett par månader har också öppnats.

Zhodas två vingårdar Testament Winery och Black Island Winery fortsätter sitt arbete med att bygga en produktportfölj och stärka sina varumärken. Första steget i försäljningsstrategin har varit att satsa på det lokala kroatiska HORECA-segmentet (hotell, restaurang, café). Med ett allt starkare varumärke, låga logistikkostnader samt avsaknaden av alkoholskatt är hemmamarknaden bolagets primära marknad. Bolagets viner säljs i över 200 av Kroatiens restauranger, varav ett par med stjärnor i Michelinguiden.

Redan under 2019 började bolaget att bearbeta detaljhandelssegmentet, det vill säga matvaruaffärer och vinbutiker. Detta har under 2020 delvis kompenserat för den lägre försäljningen inom HORECA på grund av coronaviruset. Särskilt glädjande är att bolagets viner numera säljs i över 100 affärer i var och en av de två rikstäckande kedjorna Konzum och Tommy.

Exporten till andra länder är en mindre men växande andel av försäljningen. Det är ett långsiktigt arbete att etablera ett nätverk av importörer och därför glädjande att försäljning nu sker till ett tiotal länder. I ett separat pressmeddelande har bolaget idag meddelat att det vunnit en offert som ger bolaget möjlighet att sälja sina viner på hyllan i 115 butiker inom Systembolaget. Tidigare har vinerna ingått i beställningssortimentet. Närvaron på hyllan kommer att leda till en väsentligt ökad försäljning i Sverige.

Bolaget har de två tidigare åren fördubblat försäljning av flaskor varje år. Försäljningen under årets första sex månader har uppgått till 21 000 flaskor, att jämföra med 45 000 flaskor för helåret 2020. Trots den avsevärt försämrade marknaden har bolaget under årets sex första månader sålt i princip hälften av volymen för tolv månader 2019.

Vinodlingen har utvecklats väl och bolagets vinmakare ser fram emot skörden senare i sommar.

Oljeverksamheten

Oljepriset har under 2020 var volatilt. Det genomsnittliga priset på Brentolja under årets första sex månader uppgick till 42 dollar per fat, att jämföra med 66 dollar per fat under föregående år. Glädjande är att oljepriset har ökat från bottennotering på 18 dollar och åtminstone tillsvidare stabiliserats på drygt 40 dollar per fat, en nivå där oljeoperatören med lönsamhet kan fortsätta att producera olja. Viktigt att notera är att operatörens största kostnadspost är en rörlig produktionsskatt direkt kopplad till oljepriset, som därmed dämpar intäktsbortfallet vid lägre oljepriser.

Produktion under årets första fem månader har varit stabil under året och uppgick till 203 fat per dag att jämföra med 238 fat samma period föregående år. Det är bolagets målsättning att öka produktionen, men under de senaste månaderna har operatören endast genomfört enklare underhållsarbeten och inte sådana som långsiktigt ökar produktionen.

Operatören har under året sålt olja på de statliga auktionerna eller direkt till ett raffinaderi. Spridningen av coronaviruset har varit relativt låg i Ukraina, men effekterna på ekonomin har ändå varit omfattande. Som på alla mindre mogna marknader har det därför uppstått en brist på likviditet i näringslivet. För att minimera kreditrisker levererar operatören olja enbart mot förskottsbetalning och detta har lett till att bolaget har ett ökat lagersaldo som en följd av den lägre likviditeten på marknaden. Långsiktigt ser bolaget ingen risk för avsättning av oljan på marknaden.

Nya investeringar

Zhoda utvärderar flera nya investeringsmöjligheter. Det nya marknadsklimatet påverkar förstås de flesta länder, branscher och bolag negativt, men det gör också att nya möjligheter uppstår.

For mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB

+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments

Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda vinproducenten Testament Winery med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda äger också vineriet Black Island Winery på den dalmatiska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip under varumärket Merga Victa. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Medaljregn över Testament Winery

När världens största vintävling Decanter World Wine Awards nyligen avgjordes blev det storslam för Testament Winery. Ingen kroatisk vingård fick fler medaljer. Detta är ett stort erkännande för bolagets vinmakare och ett viktigt steg i målet att skapa Kroatiens bästa vin.


Decanter gold medals to Testament Winery

Testament Winery received more medals than any other Croatian winery when the results from the Decanter World Wine Awards, the world's largest and most influential wine competition, were announced. Judged by the top wine experts from around the globe, this is a huge recognition for the company's winemakers and an important step in reaching the objective of creating Croatia's best wine.


Operativ uppdatering från vinverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering avseende vinverksamheten belägen i kustregionen Dalmatien i Kroatien. Pandemin i världen har minskat resandet och inneburit en lägre aktivitet i restaurangnäring. Bolagets har trots detta hittills i år sålt lika många flaskor som för helåret 2019. Det varma vädret med låg nederbörd har inneburit en lägre skörd än tidigare år, men kvaliteten på druvorna är mycket hög och 2020 bedöms kunna ge den bästa årgången i bolagets historia. Att Testaments viner nyligen belönades med flera ädla medaljer i världens största vintävling Decanter är ett fint erkännande för bolagets vinmakare.


Operational update from the wine operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update on the wine operations located in the coastal region of Dalmatia in Croatia. The outbreak of the pandemic has led to a decrease in international travel as well as lower activity in the restaurant sector. Despite this the company has managed to sell as many bottles to date in 2020 as for the full year 2019. The warm weather with little rain has led to a lower harvest compared to previous years, but the quality of the grapes is very high and 2020 has the potential to become the best vintage in the company's history. Testament's wines were recently awarded with several gold medals in Decanter, the world's largest wine competition, demonstrating the high level of expertise of the company's winemakers.
Zhoda Investments lämnar operativ uppdatering

Inför dagens årsstämma lämnar Zhoda Investments ("Zhoda") en operativ uppdatering. Efter coronautbrottet tidigare i år vidtog bolaget snabbt åtgärder för att anpassa verksamheten till de nya marknadsförutsättningarna. Lägre oljepriser och reserestriktioner har påverkat olje- och vinverksamheternas omsättning och resultat men öppnar också för nya affärsmöjligheter.


Zhoda Investments announces an operational update

Ahead of today's Annual General Meeting, Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update. Following the outbreak of Covid 19 earlier this year, Zhoda took swift measures to adapt the operations to the new market conditions. Lower oil prices and travel restrictions have affected sales and profits in both the oil and wine operations, but have also opened up new business opportunities.


Zhoda Investments vinner upphandling på Systembolaget

Zhoda Investments helägda dotterbolag Black Island Winery har i hård konkurrens vunnit en upphandling av viner på druvan babic. Vinerna kommer att finnas i ordinarie segment på hyllan i 115 butiker från och med 1 december i år.


Zhoda Investments wins a tender at Systembolaget

Zhoda Investments' wholly owned subsidiary Black Island Winery has won a tender of wines made from the grape babic at Systembolaget, the Swedish retail monopoly. The wine will be available in 115 stores starting 1 December this year.


Zhoda Investments publicerar årsredovisning

Zhoda Investments ("Zhoda") publicerar idag årsredovisningen för 2019.


Zhoda Investments publishes its annual report

Zhoda Investments ("Zhoda") publishes its annual report for 2019.


Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments AB (publ)

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 29 juni 2020 kl. 15.00 på Grev Turegatan 18 (Alpcot), 2 tr i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Zhoda Investments AB (publ)

The shareholders of Zhoda Investments AB (publ), corporate identity number 559030-3490 (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 15.00 CET on 29 June 2020, at Grev Turegatan 18 (Alpcot), 2nd floor, in Stockholm.


Operativ uppdatering från vinverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering avseende vinverksamheten belägen i kustregionen Dalmatien i Kroatien. Under år 2019 nådde bolaget flera viktiga milstolpar med väsentligt ökad försäljning, framgångsrik skörd och lansering av varumärket Merga Victa från vingården på ön Korcula.


Operational update from the wine operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update on the wine operations located in the coastal region of Dalmatia in Croatia. The company reached several important milestones in 2019, including significantly increased sales, a successful harvest and launch of the Merga VIcta brand from the second winery on the island of Korcula.


Operativ och finansiell uppdatering från oljeverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ och finansiell uppdatering avseende oljeverksamheten i Poltava Ukraina. Under årets första tio månader har Zhodas 45 procentiga andel av fältets produktion uppgått till 71 400 fat olja, motsvarande 234 fat per dag. Under samma period har moderbolaget erhållit utdelningar om drygt 8 miljoner kronor från oljeverksamheten.


Operational and financial update from the oil operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational and financial update on the oil operations near Poltava, Ukraine. During the first 10 months of the year, Zhoda's 45 per cent interest in the field production amounted to 71,400 barrels, equivalent to 234 barrels per day. During the same period, the parent company has received dividends from the oil operations amounting to over SEK 8 million.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Zhoda Investments

Vid extra bolagsstämma i Zhoda Investments AB fattade aktieägarna beslut att utse WeAudit Sweden AB, med huvudansvarig revisor Mikael Köver, till ny revisor intill slutet av årsstämman 2020. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.


Communiqué from EGM in Zhoda Investments

The shareholders of Zhoda Investments AB passed a resolution at the EGM today to elect the authorized auditing firm WeAudit Sweden AB, with responsible auditor Mikael Köver, until the annual general meeting 2020. The auditors will be paid in accordance with approved invoices.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted