Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering från vinverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering från vinverksamheten i kustregionen Dalmatien i Kroatien.

- Trots utmanande förutsättningar med begränsade möjligheter att resa inom Europa och en delvis nedstängd restaurangnäring har vinverksamheten tagit stora steg framåt. Under 2020 ökade vi försäljning av antalet flaskor med hela 80%. Vi har stärkt varumärket och etablerat nya försäljningskanaler. Vi har två av Kroatiens ledande vinmakare som skapar ekologiska viner av yppersta världsklass. Jag är övertygad om att vi nu skapar betydande värden för våra aktieägare inom vinverksamheten, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Fortsatt stark tillväxt

Under 2020 uppgick försäljningen av antalet flaskor till 82 000, vilket är en ökning med drygt 80% jämfört med 45 000 flaskor föregående år. Givet hur pandemin påverkat vinmarknaden får detta ses som en stor framgång. Bolaget förväntar sig att kunna behålla en stark tillväxt även under 2021.

Guldmedaljer i världens viktigaste vintävling

Vinerna The Dalmatian Dog 2016 och Testament Posip 2019 tilldelades guldmedaljer i Decanter World Wine Awards 2020, världens viktigaste vintävling. Det var första gången som ett vin på druvan babic någonsin vunnit denna ädla medalj. Detta visar att bolagets vinmakare Juraj Sladic och Igor Radovanovic är framgångsrika i målsättningen att skapa premiumviner på lokala ekologiska druvor som tilltalar den internationella vinvärlden.

Vinnare på Systembolaget

När Systembolaget skulle välja ett rött kroatiskt vin att ställa på hyllan i 115 butiker föll valet på The Dalmatian Dog. Totalt elva viner deltog i upphandling som genomfördes genom en blindprovning som genomfördes av tre representanter från Systembolaget. Vinet lanserades 1 december 2020 har gjort succé hos såväl vinälskare som vinjournalister. I upphandlingen uppskattades volymen på årsbasis till 16 000 flaskor, en försäljning som Testament nådde redan efter cirka två månader. Vinet är garanterat en plats i butik i minst 12 månader.

Lägre skörd av god kvalitet 2020

Testament Winery äger och driver en ekologisk vinodling på 50 hektar främst med rödvinsdruvan babic. Skörden 2020 uppgick till 100 ton. Detta är i nivå med den högkvalitativa årgången 2017 men betydligt lägre än 2018 och 2019 då den uppgick till 350 respektive 230 ton. Bolaget räknar med att skörden i genomsnitt över åren, beroende på väder och nederbörd, kommer att ligga på cirka 250 ton per år. Bedömningen är att årgången 2020 kan komma att ge de bästa vinerna i vingårdens historia.

Systervingården Black Island Winery som fokuserar på vitvinsdruvan posip äger ingen vinodling utan köper druvor från lokala bönder. Produktionen är därför fullt skalbar och kan höjas i takt med att efterfrågan på vinerna stiger.

Fler säljkanaler och internationell expansion

Ursprungligen såldes alla viner uteslutande inom det lokala kroatiska HORECA-segmentet (hotell, restaurang, café). Lägre logistikkostnader, stark efterfrågan hos besökare till landet samt avsaknaden av alkoholskatt gjorde denna hemmamarknad till den primära under de första åren. Det är bolagets strategi att steg för steg lägga till nya försäljningskanaler. Försäljningen inom detaljhandel, export och även lokalt på vingården står för en allt ökande andel.

Nytt vineri

Det är bolagets vision att nå en försäljning uppgående till en miljon flaskor. För att nå det målet förbereder Zhoda att bygga ett helt nytt vineri på Testament Winery. Under 2020 har bolaget slutfört ett arbete med Kroatiens ledande vinarkitekt för ritningar och design och även ansökt om bidrag på upp till 50% av investeringskostnaden från EU-fonder särskilt riktade mot Kroatiens vinindustri.

Utsikter

Det är bolagets bedömning att det pågående vaccinationsprogrammet kommer att tillåta ett stegvist öppnande av restaurangnäringen och skapa möjligheter för semesterresande till Kroatien. Fortsatt ökning av försäljning till det lokala kroatiska HORECA-segmentet är beroende av en sådan förbättring av pandemiläget inför sommaren 2021. Som tidigare nämnts har dock bolaget redan idag genom sin försäljningsstrategi ett minskat beroende mot detta segment i och med att detaljhandel och export står för en ökande andel av försäljningen.

Vinklubben Testament Vänner

I vinklubben Testament Vänner kan alla Sveriges vinälskare följa vinäventyret och resan mot att skapa Kroatiens bästa vin. Anmälan om medlemskap sker via testamentvanner.com.

Årsredovisning

Zhoda Investments kommer att publicera årsredovisningen för 2020 senast tre veckor före årsstämman som beräknas hållas i juni.

For mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB

+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments

Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I kustregionen Dalmatien i Kroatien äger Zhoda två vingårdar - Testament Winery och Black Island Winery. Med lokala ekologiska druvor, landets bästa vinmakare och en tvåtusenårig vintradition är det Zhodas målsättning att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta exportör av kvalitetsviner. Visionen är att nå en produktion om en miljon flaskor per år. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Zhoda Investments beviljas investeringsbidrag på 15 miljoner kronor för nytt vineri

Zhodas Investments helägda dotterbolag Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Målet är att skapa Kroatiens bästa vin. Vingården har beviljats ett investeringsbidrag på upp till 15 miljoner kronor för att bygga ett nytt vineri för att öka och effektivisera produktionskapaciteten samt skapa nya intäktsströmmar från gårdsförsäljning och vinprovningar.


Zhoda Investments granted investment subsidy of SEK 15 million for the construction of a new winery

Zhoda Investments' wholly owned subsidiary Testament Winery is Croatia's first Swedish winery. The goal is to create Croatia's best wine. The company has been granted an investment subsidy of up to SEK 15 million for the construction of a new winery designed to increase and optimize production capacity and create new revenue streams from sales and tastings at the winery.
Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering

Inför dagens årsstämma lämnar Zhoda Investments ("Zhoda") en operativ uppdatering. Världens ekonomier stabiliseras och steg för steg har resande och restaurangnäringen börjat återgå till det normala, vilket ger väsentligt bättre marknadsvillkor för Zhodas verksamheter. Vinverksamheten redovisar en kraftigt ökad försäljning och dagens oljepris på över 70 dollar per fat ger gynnsamma förutsättningar för oljeverksamheten.


Zhoda Investments announces an operational update

Ahead of today's Annual General Meeting, Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update. The world economy has stabilized and international travel and the restaurant sector are step-by-step returning to levels that existed prior to the pandemic, which results in significantly improved market conditions for Zhoda's operations. The wine operations continue to show strong growth and today's oil price of over 70 dollars per barrel provides a healthy platform for the oil operations.


Zhoda Investments publicerar årsredovisning

Zhoda Investments ("Zhoda") publicerar idag årsredovisningen för 2020.


Zhoda Investments publishes its annual report

Zhoda Investments ("Zhoda") publishes its annual report for 2020.


Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments AB (publ)

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 23 juni 2021 kl. 15.00 på Grev Turegatan 18 (Alpcot), 2 tr i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Zhoda Investments AB (publ)

The shareholders of Zhoda Investments AB (publ), corporate identity number 559030-3490 (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 15.00 CET on 23 June 2021, at Grev Turegatan 18 (Alpcot), 2nd floor, in Stockholm.


Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering från vinverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering från vinverksamheten i kustregionen Dalmatien i Kroatien.


Operational update from the wine operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update from the wine operations in the coastal region Dalmatia in Croatia.


Zhoda Investments lämnar operativ uppdatering från oljeverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering från oljeverksamheten i Ukraina.


Operational update from the oil operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update from the oil operations in Ukraine.


Premiär idag för Testament Winerys första vin i Systembolagets butiker

Idag lanseras Testament Winerys första vin på hyllan. När Systembolaget skulle välja ut ett kroatiskt vin att sälja i 123 butiker vann The Dalmatian Dog. Detta är ett viktigt steg för Testament Winery att nå sitt mål - att skapa Kroatiens bästa vin.


First launch of Testament's wine at Systembolaget

Today Testament Winery is launching its first wine at Systembolaget. When the state monopoly selected a Croatian wine to be sold in 123 stores in Sweden, The Dalmatian Dog was chosen. This is an important milestone for Testament in reaching its goal - to create Croatia's best wine.


Medaljregn över Testament Winery

När världens största vintävling Decanter World Wine Awards nyligen avgjordes blev det storslam för Testament Winery. Ingen kroatisk vingård fick fler medaljer. Detta är ett stort erkännande för bolagets vinmakare och ett viktigt steg i målet att skapa Kroatiens bästa vin.


Decanter gold medals to Testament Winery

Testament Winery received more medals than any other Croatian winery when the results from the Decanter World Wine Awards, the world's largest and most influential wine competition, were announced. Judged by the top wine experts from around the globe, this is a huge recognition for the company's winemakers and an important step in reaching the objective of creating Croatia's best wine.


Operativ uppdatering från vinverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering avseende vinverksamheten belägen i kustregionen Dalmatien i Kroatien. Pandemin i världen har minskat resandet och inneburit en lägre aktivitet i restaurangnäring. Bolagets har trots detta hittills i år sålt lika många flaskor som för helåret 2019. Det varma vädret med låg nederbörd har inneburit en lägre skörd än tidigare år, men kvaliteten på druvorna är mycket hög och 2020 bedöms kunna ge den bästa årgången i bolagets historia. Att Testaments viner nyligen belönades med flera ädla medaljer i världens största vintävling Decanter är ett fint erkännande för bolagets vinmakare.


Operational update from the wine operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update on the wine operations located in the coastal region of Dalmatia in Croatia. The outbreak of the pandemic has led to a decrease in international travel as well as lower activity in the restaurant sector. Despite this the company has managed to sell as many bottles to date in 2020 as for the full year 2019. The warm weather with little rain has led to a lower harvest compared to previous years, but the quality of the grapes is very high and 2020 has the potential to become the best vintage in the company's history. Testament's wines were recently awarded with several gold medals in Decanter, the world's largest wine competition, demonstrating the high level of expertise of the company's winemakers.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted